FAQ techniczne

Zadaj pytanie

Jak należy interpretować odległości podane dla głowicy ZCE2?

Podane odległósci aktywacji styków na wykresach łączników z głowicami ZCE02 dotyczą drogi elementu o skosie 30° w kierunku poprzecznym do osi ruchu głowicy (poziomym). W osi pionowej skok głowicy jest krótszy i odpowiada następującej zależności 4.2/tg30°=7mm. Przykładowy schemat działania ZCE02 wraz z korpusem ZCMD41 opisuje poniższa ilustracja.
Czy było to pomocne?
Co możemy zrobić, aby ulepszyć tę informację?