FAQ techniczne

Zadaj pytanie

Co oznacza błąd E20 w przemiennikach ATV21/ATV212?

Błąd E20 oznacza przeciążenie momentem. Występuje jeśli podane wartości parametrów odbiegają od zmierzonych wielkości. Przekroczenie najczęściej pojawia się podczas zwalniania poniżej 40HZ. Przyczyną mogą być:
zbyt mała wartość momentu F402 lub zbyt mała impedancja silnika. Sugeruje się powtórzyć auto-test i zmniejszyć parametr F402
Czy było to pomocne?
Co możemy zrobić, aby ulepszyć tę informację?