FAQ techniczne

Zadaj pytanie

Czy w sterownikach Zelio można skonfigurować wyjście do funkcji PWM?

Nie. W prgoramowalnych przekaźnikach  Zelio nie występuje możliwość zrealizowania PWM. Cyfrowe wyjśica przekaźników SR2/SR3 mogą zostać skonfigurowane do następujących funkcji (tryb FBD):
 • BOOLEAN Equation (Boolean function) 
 • SET and RESET Function (RS switching) 
 • PRESET COUNT Up/Down Counter 
 • H-SPEED COUNT (Fast Counter) 
 • UP/DOWN COUNT (Up/Down Counter) 
 • TIMER A/C (Timer) 
 • TIMER BW (Pulses on Edges) 
 • TIMER Li (Cyclic Timing) 
 • TIMER B/H (Time out) 
 • COMP IN ZONE Comparison 
 • PRESET H-METER (Preset Hour Counter) 
 • TRIGGER (Schmitt Trigger) 
 • COMP IN ZONE (Comparison of two values) 
 • GAIN Function 
 • DISPLAY (LCD Screen display) 
 • TEXT 
 • TIME PROG (Daily, weekly, yearly programmer) 
 • BISTABLE (Impulse Relay) 
 • MUX (Multiplexing) 
 • ADD/SUB (ADD/SUB Arithmetic Function) 
 • MUL/DIV (MUL/DIV Arithmetic Function) 
 • CAM BLOCK (Cam Programmer) 
 • ARCHIVE 
 • STATUS (Module Status) 
 • CNA (Bit to Word Conversion) 
 • CAN (Word to Bit Conversion) 
 • SLIn (Serial Port Input) 
 • SLOut (Serial Port Output) 
 • COM (Message) 
 • Sunrise/Sunset 
 • Suntrack 
Czy było to pomocne?
Co możemy zrobić, aby ulepszyć tę informację?