FAQ techniczne

Zadaj pytanie

Do jakich aplikacji dedykowane są rezystory hamujące oraz jakie są ich grupy?

Rezystory hamowania są przeznaczone dla zdefiniowanych cykli. W zależności od własności aplikacji oraz cykli, można korzystać z tych rezystorów lub zdefiniować własne wartości. Wyróżnia się trzy podstawowe grupy rezystorów hamowania:
  • Rezystory hamowania przeznaczone do lekkiego hamowania do maszyn z cyklami i bezwładnością. Moment hamowania jest ograniczony do 1,5 Tn na czas 0,8s co 40s;
  • Rezystory hamowania przeznaczone do średniego hamowania do maszyn z dużą bezwładnością oraz przenośników. Moment hamowania ograniczony jest do 1,35 Tn na czas 4s co 40s;
  • Rezystory hamowania przeznaczone do ciężkiego hamowania do maszyn z bardzo dużą bezwładnością oraz ruchów pionowych (dźwig). Moment hamowania jest ograniczony do 1,65Tn na czas 54s co 120s.

Dodatkowe informacje oraz przegląd rezystorów hamowania dedykowanych dla przemienników ATV900 znajdują się w załączniku.
Czy było to pomocne?
Co możemy zrobić, aby ulepszyć tę informację?