FAQ techniczne

Zadaj pytanie

Co oznacza funkcja "Latching" w wyłącznikach nożnych XPEM410/XPER410?

Funkcja „Latching” powoduje że po maksymalnym wciśnięciu pedału, a następnie  odjęciu stopy przez operatora, styki wyłącznika nożnego pozostają w pozycji załączonej. W celu zresetowania operator powinien czubkiem stopy zwolnić zatrzask.
Czy było to pomocne?
Co możemy zrobić, aby ulepszyć tę informację?