FAQ techniczne

Zadaj pytanie

Czy jest dostępne demo interfejsu bramki Link150?

Tak, jest dostępne. W celu zalogowania się i sprawdzenia funkcjonalności bramki Link 150 należy skorzystać ze strony http://www.powerlogicdemos.com i z listy produktów wybrać Link 150. Dane do zalogowania to:
Username: demo
Password: demo
Czy było to pomocne?
Co możemy zrobić, aby ulepszyć tę informację?