FAQ techniczne

Zadaj pytanie

Co oznacza błąd INF w przemienniku ATV31?

InF oznacza wewnętrzny błąd. Błąd może być spowodowany utratą wewnętrznego połączenia lub przez zakłócenia elektromagnetyczne. Zaleca się sprawdzenie:
  1. napięcia zasilającego,
  2. napięcia na zaciskach sterujących tj: +10 względem COM oraz 24V względem COM,
  3. napięcie na potencjometrze zadającym (zewnętrzny),
  4. podłączenia portu RJ45 ModBus/CANopen (na pinie 7 powinno być napięcie 10VDC)
Czy było to pomocne?
Co możemy zrobić, aby ulepszyć tę informację?