FAQ techniczne

Zadaj pytanie

Jak sprawdzić energię wysłaną do sieci w licznikach IEM31xx,IEM32xx,IEM33xx?

Aby wyświetlić energię generowaną do sieci na parametrze Total Ea Import(energia czynna pobrana)/Total Er Import(energia bierna pobrana) należy wcisnąć klawisz "OK".
Uwaga: Opcja dostępna jest w licznikach z pomiarem 4 kwadrantowym tj iEM3x35, iEM3x55, iEM3x65, iEM3x75 (gdzie x oznacza wersję pomiarową licznika 1-bezpośredni pomiar prądu do 63A, 2-pomiar pośredni prądu z przekładnikami prądowymi,3- bezpośredni pomiar prądu do 125A)
Wartości dostępne są także do odczytu zdalnego (tylko liczniki z komunikacją) w rejestrach:
3204 >>Wh Total Active Energy Import
3208 >>WhTotal Active Energy Export (nie dostępne w  iEM3150 / iEM3250 / iEM3350)
3220 >>VARhTotal Reactive Energy Import (nie dostępne w iEM3150 / iEM3250 / iEM3350)
3224 >>VARhTotal Reactive Energy Export (nie dostępne w  iEM3150 / iEM3250 / iEM3350)
Czy było to pomocne?
Co możemy zrobić, aby ulepszyć tę informację?