FAQ techniczne

Zadaj pytanie

Czy jest dostępne demo interfejsu bramki Com'X 510?

Tak, jest dostępne. W celu zalogowania się i sprawdzenia funkcjonalności bramki Com'X 510 należy skorzystać ze strony http://www.powerlogicdemos.com i z listy produktów wybrać Com'X510. Dane do zalogowania to:
Username: demo
Password: Com'X510
Czy było to pomocne?
Co możemy zrobić, aby ulepszyć tę informację?