FAQ techniczne

Zadaj pytanie

Jakich kabli należy użyć do podłączenia urządzenia łagodnego rozruchu serii ATS01* - ekranowanych czy nieekranowanych?

Do serii ATS01* nie są wymagane kable ekranowane, w szczególności kiedy są krótkie (tj poniżej 50m), ponieważ ATS01* generuje znikome zakłócenia.
Kabli ekranowanych używa się do:
- zwiększenia odporności - aby zabezpieczyć kable (przepływ sygnałów) przed zakłóceniami pochodzącymi z zewnątrz,
- zmniejszenia emisji zakłóceń - jeśli przewody (zwykle przewody zasilające) są źródłem zakłóceń elektromagnetycznych, ekranowanie ograniczy emisję zakłóceń na zewnątrz.


 
Czy było to pomocne?
Co możemy zrobić, aby ulepszyć tę informację?