FAQ techniczne

Zadaj pytanie

Czy obudowy ze stali nierdzewnej 316L spełniają wymogi kategorii korozyjności C4?

Standard C4 nie odnosi się do obudów ze stali nierdzewnej, lecz do stali malowanej (ISO 12944:1999 - Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochrony systemów malarskich), jednak produkty ze stali nierdzewnej 316L posiadają odporność na korozję rzędu 2500h, co przekracza wymagany poziom odporności dla kategorii C4, który wynosi maksymalnie 720h.
Czy było to pomocne?
Co możemy zrobić, aby ulepszyć tę informację?