FAQ techniczne

Zadaj pytanie

Czy możliwe jest przebudowanie manipulatora XD2CD1010 z samopowrotem na manipulator bez samopowrotu?


Modernizacja manipulatora XD2CD1010 na manipulator bez samo-powrotu nie jest możliwa. 
Czy było to pomocne?
Co możemy zrobić, aby ulepszyć tę informację?