FAQ techniczne

Zadaj pytanie

Jakie są różnice między bramkami Ethernetowymi EGX100 i EGX150?

Bramka Ethernetowa o symbolu EGX100 została wycofana z oferty i jest zastąpiona przez bramkę EGX150.

Różnice:

- EGX150 może stanowić bramę z protokołem ION, EGX100 nie miała takiej funkcjonalności
- EGX150 posiada dwa porty Ethernetowe, które działają jako switche, EGX100 miała jeden port
- EGX150 posiada port RJ45 do interfejsu RS-485, natomiast EGX100 ma 5-pinowy styk do podłączenia komunikacji szeregowej RS-485
Czy było to pomocne?
Co możemy zrobić, aby ulepszyć tę informację?