FAQ techniczne

Zadaj pytanie

Co może być przyczyną braku wyzwolenia wyłącznika różnicowoprądowego po wciśnięciu przycisku „T”?

Brak wyzwolenia podczas kontroli jest często przyczyną zewnętrzną, poza wyłącznikiem różnicowoprądowym. Poniżej znajduje się plik opisujący możliwe przyczyny, dodatkowe sprawdzenia i testy, jakie powinny być przeprowadzone oraz działania naprawcze jakie powinny być wykonane w zależności od wyników.  Po wykonaniu działań naprawczych należy powtórzyć kontrolę aparatu, aż do uzyskania prawidłowego wyniku.
 
Czy było to pomocne?
Co możemy zrobić, aby ulepszyć tę informację?