FAQ techniczne

Zadaj pytanie

Z jaką częstotliwością powinny być kontrolowane wyłączniki różnicowoprądowe?

Wyłączniki różnicowoprądowe powinny być poddawane kontroli przez wciśnięcie przycisku ”T” tak często jak to jest wymagane przez regulacje dla instalacji elektrycznych i/lub regulacje dotyczące bezpieczeństwa, które są obecnie obowiązujące.
W przypadku braku jakichkolwiek regulacji, Schneider Electric rekomenduje kontrolowanie wyłączników:
  • po pierwszym i każdym kolejnym podłączeniu
  • co roku, dla aparatów zainstalowanych niedawno w dobrych warunkach środowiskowych (brak zakurzenia, czynników korozyjnych, zbyt dużej wilgotności itp.)
  • co trzy miesiące, dla urządzeń, które pracowały przez siedem lub więcej lat w dobrych warunkach środowiskowych
  • co miesiąc, dla urządzeń pracujących w ciężkich warunkach środowiskowych, np. przy obecności czynników korozyjnych, lub narażonych na podwyższone oddziaływanie prądu piorunowego
Czy było to pomocne?
Co możemy zrobić, aby ulepszyć tę informację?