FAQ techniczne

Zadaj pytanie

Jaką odporność posiadają obudowy z poliwęglanu oraz ABS serii NSYTBS, NSYTBP na substancje Precosolve JET 2000 FN, Opticid PB liq, Lyocol POD liq, Asutol Jet, Pitchrun?

Tabela opisująca tendencje odporności obudów z poliwęglanu oraz ABS znajduje się poniżej:

Czy było to pomocne?
Co możemy zrobić, aby ulepszyć tę informację?