FAQ techniczne

Zadaj pytanie

Jak uzyskać dostęp do aplikacji sterownika Zelio Logic, gdy hasło zostało utracone?

W przypadku utraty lub zapomnienia hasła do aplikacji, nie ma możliwości dostępu do aplikacji.

Jedynym wyjściem jest nadpisanie pamięci wykorzystując oprogramowanie Zelio Soft. Nie istnieje sekretne hasło do odzyskania hasła.

Kroki postępowania:
1. Usunięcie istniejącej aplikacji w sterowniku
2. Aktualizacja firmware'u sterownika

W załączniku znajduje się instrukcja postępowania w w/w przypadku.
Czy było to pomocne?
Co możemy zrobić, aby ulepszyć tę informację?