FAQ techniczne

Zadaj pytanie

Jakie są komponenty rozłącznika VARIO o symbolu VCCF6?

Rozłącznik VCCF6 składa się z nastęujących elementów:

- modułu głównego rozłącznika - V6
- blokady drzwi - KZ74
- uszczelki - KZ67
- rączki napędu - KCF3PZ
- przedłużenia napędu - VZ18
- osłony zacisków - VZ10
Czy było to pomocne?
Co możemy zrobić, aby ulepszyć tę informację?