FAQ techniczne

Zadaj pytanie

Jakie numery katalogowe należy zamówić, aby zablokować blokadą kluczykową istniejące dwa z trzech aparatów typu Masterpact NW?

W celu zablokowania 2 z 3 urządzeń należy zamówić:
- 3 zestawy adaptacyjne (po jednym w każdym z wyłączników): 64925.
- 3 klucze z tym samym profilem klucza (po jednym kluczu dla każdego wyłącznika): np. 33173 dla Profalux lub 33190 dla typu Ronis.

Ważne: Nie należy przechowywać wszystkich 3 kluczy w jednym miejscu.

Numery referencyjne blokad kluczykowych są numerami przykładowymi. W katalogu Masterpact posiadamy więcej numerów referencyjnych dla różnych profili kluczy. Strona katalogowa z numerami referencyjnymi (zostały oznaczone na żółto) znajduje się w załączniku. Należy wybrać blokadę kluczykową z określonym numerem klucza. 
Czy było to pomocne?
Co możemy zrobić, aby ulepszyć tę informację?