FAQ techniczne

Zadaj pytanie

Czy seria C60 dedykoana do zastosowania w kolejnictwie jest zgodna z normą EN 45545?

Aktualnie seria C60 dedykowana do kolejnictwa nie jest zgodna z normą EN 45545 (palność).
Jest zgodna z normami EN 61373 (drgania) oraz NF F 16-101 / NF F 16-102 (francuska norma dotycząca palności).
 
Czy było to pomocne?
Co możemy zrobić, aby ulepszyć tę informację?