FAQ techniczne

Zadaj pytanie

Czy aparaty typu NSX są odporne na wibracje?

Urządzenia Compact NSX są odporne na wibracje elektromagnetyczne i mechaniczne. Próby prowadzono zgodnie z normą PN-EN 60068-2-6 dla poziomów wymaganych przez morskie towarzystwo klasyfikacyjne (Veritas, Lloyd's, itp.):
  •  2 do 13.2 Hz: amplituda ±1 mm
  •  13.2 do 100 Hz: przyspieszenie stałe 0.7 g.
Nadmierne wibracje mogą spowodować wyłączanie, przerwanie połączeń lub uszkodzenia części mechanicznych.
Czy było to pomocne?
Co możemy zrobić, aby ulepszyć tę informację?