FAQ techniczne

Zadaj pytanie

Co oznacza litera B na końcu numeru katalogowego ATV312? (przykład: ATV312HU22N4B)

Przemiennik ATV312 z literą B na końcu został dostarczony bez zainstalowanej karty kontrolnej We/Wy.

Karta może zostać zamówiona pod symbolem VW3A31201.
Czy było to pomocne?
Co możemy zrobić, aby ulepszyć tę informację?