FAQ techniczne

Zadaj pytanie

Do czego służą moduły SDTAM do aparatów typu NSX?

Moduły SDTAM to moduł przekaźnikowy z dwoma wyjściami. Wysyła on różne sygnały w zależności od rodzaju błędu.

Moduł SDTAM stosuje się wraz z Micrologic 2.2 M, 2.3 M oraz 6.2 E-M, 6.3 E-M do układów zabezpieczeń silników.
Moduł SDTAM jest podłączony do styków sterujących stycznika i otwiera on stycznik w przypadku wystąpienia przeciążenia silnika, pozwala to na uniknięcie otwarcia styków głównych wyłącznika zasilania.

Micrologic 2 M:
Wyście SD4 otwiera styk 400 ms przed standardowym otwarciem wyłącznika w następujących wypadkach:
1. przeciążenie
2. niesymetria lub zanik fazy.
Wyjście SD2 zapamiętuje otwarcie styku za pomocą SDTAM.
Micrologic 6 E-M:
Wyście SD4 otwiera styk 400 ms przed standardowym otwarciem wyłącznika w następujących wypadkach:
1. przeciążenie
2. niesymetria lub zanik fazy
3. zablokowany wirnik
4. niedociążenie (zabezpieczenie podprądowe)
5. długi start silnika.
Wyjście SD2 zapamiętuje otwarcie styku za pomocą SDTAM.

Charakterystyka wyjścia:
Wyjście może zostać wyzerowane:
1. ręcznie przez naciśnięcie przycisku pokazanego na schemacie okablowania
2. automatycznie z nastawnym opóźnieniem (1 do 15 minut) aby wziąć pod uwagę czas chłodzenia silnika.
Wyjścia: 24 do 415 V AC / V DC; maksymalnie 80 mA.

Schemat okablowania ze sterowaniem styczników SDTAM:

Czy było to pomocne?
Co możemy zrobić, aby ulepszyć tę informację?