FAQ techniczne

Zadaj pytanie

Jakie są składowe lampki sygnalizacyjnej o referencji XB5AV5B1?

Lampka sygnalizacyjna XB5AV5B1 składa się z:
- podstawy mocującej ZB5AZ009,
- bloku świetlnego z transformatorem ZBV5B,
- 2 szt. atrap bloków styków ZBE000,
- elementu świetlnego w kolorze białem ZBVB1,
- główki lampki sygnalizacyjnej w kolorze białym ZB5AV013.
 
Czy było to pomocne?
Co możemy zrobić, aby ulepszyć tę informację?