FAQ techniczne

Zadaj pytanie

Czy aparaty serii Compact NSX można stosować na inne napięcie niż podane w katalogu tj. 115VAC lub 200VAC?

Aparaty Compact NSX mogą pracować przy napięciu roboczym 115VAC i 200VAC. Jeśli stosowane są wtedy jakieś akcesoria, należy zwrócić uwagę, żeby zostały dobrane na odpowiednie napięcie lub żeby zostały zasilone zewnętrznie odpowiednim napięciem.
Czy było to pomocne?
Co możemy zrobić, aby ulepszyć tę informację?