FAQ techniczne

Zadaj pytanie

Jaki jest próg wyzwolenia błędu SCF3 przy zwarciu doziemnym w przemiennikach serii ATV12?

Próg dla błędu SCF3 wynosi 25% znamionowego prądu napędu. Błąd pojawia się, gdy suma wektorowa prądów wyjściowych jest większa niż ten poziom.
Czy było to pomocne?
Co możemy zrobić, aby ulepszyć tę informację?