• Zarządzanie CPD

    Monitorowanie i zarządzanie centrum danych odbywa się poprzez wykorzystanie modułowych aplikacji IT.