Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.

Możesz wybrać inny kraj lub przejść do strony globalnej naszej firmy.

Wybierz inny kraj lub region

   

  Ecodial 4.8

  Edytor rysowania schematów w oparciu o znormalizowane symbole

  Nowy wygląd i funkcjonalność aplikacji- Poszerzona paleta symboli- Kontynuacja obliczeń po napotkaniu błędu- Poprawiony moduł charakterystyk

  Ecodial 4.8
  • Funkcje

   Edytor rysowania schematów w oparciu o znormalizowane symbole

   Obliczanie prądów zwarciowych, impedancji oraz spadków napięć zgodnie z
   normą międzynarodową IEC 364- 5-523  oraz zaleceniami obliczeniowymi
   Cenelec R0 64-003

   Przewodnik doboru aparatów elektrycznych i szynoprzewodów

   Dobór źródeł, przewodów oraz aparatów zabezpieczających

   Zestawienie obwodów

   Zestawienie obliczeń

   Zestawienie elementów

   Porównanie charakterystyk czasowo-prądowych wyłączników

   Eksport schematów jednokreskowych do formatu DXF
    
   Ecodial4.4 liczy sieci o następujących parametrach:
   • Napięcie 220 do 690 V

   • Częstotliwość 50 lub 60 Hz

   • Układ sieci TT, TN lub IT

   • Źródła do 4 jednakowych transformatorów lub generatorów (można
   zdefiniować  dwa zespoły źródeł: jeden podstawowy, drugi rezerwowy).

   Schemat sieci


   Ecodial operuje na tzw. blokach (kilka indywidualnych elementów sieci
   zgrupowanych w jeden blok, np.: Źródło = Transformator + Przewód +
   Zabezpieczenie). Ich wykorzystanie w trakcie tworzenia obwodu znacznie
   przyspiesza pracę i chroni użytkownika przed popełnieniem błędu.
    
   Prąd zwarciowy
   Ecodial oblicza prąd zwarciowy minimalny i maksymalny (zależny od
   stopnia nagrzania przewodów) dla każdego rodzaju zwarcia (jedno-, dwu-, i
   trójfazowe oraz zwarcie pomiędzy przewodem fazowym a ziemią)
   Spadek napięcia
   Ecodial sprawdza maksymalny dopuszczalny spadek napięcia, i umożliwia
   użytkownikowi zoptymalizowanie sieci poprzez indywidualne ograniczanie
   spadków w każdym obwodzie   Wyłączniki


   Ecodial proponuje odpowiedni wyłącznik w oparciu o typ sieci, prąd
   obciążenia, prąd zwarciowy w obwodzie, sprawdzane są też wymagania
   dotyczące ochrony przed dotykiem pośrednim w sieciach TN. Program
   oferuje dodatkowe narzędzie do porównywania charakterystyk
   czasowo-prądowych wybranych wyłączników..
    Baterie kondensatorów
   Program dobiera baterię kondensatorów w oparciu o wyliczony
   współczynnik mocy i wpływ zakłóceń pochodzących od wyższych
   harmonicznych.
    Przemienniki Częstotliwości
   Dobór regulatora prędkości jest przeprowadzany w oparciu o :

     - prąd znamionowy silnika

     - rodzaj rozruchu.
   Szynoprzewody
   Ecodial dobiera odpowiedni typ szynoprzewodów w oparciu o rodzaj
   sieci (oświetleniowa, rozdzielcza, przesyłowa) a następnie sprawdza ich
   wytrzymałość elektrodynamiczną.
   Kable
   Ecodial wyznacza minimalny dopuszczalny przekrój żyły kabla na 1 fazę oraz przekroje przewodów neutralnych i uziemiających.

   Weryfikacja poprawności doboru kabla przez sprawdzenie:

     - spadku napięcia

     - ochrona przed dotykiem pośrednim

     - obciążalności zwarciowej
   Baterie kondensatorów
   Program dobiera baterię kondensatorów w oparciu o wyliczony
   współczynnik mocy i wpływ zakłóceń pochodzących od wyższych
   harmonicznych..
   Przemienniki Częstotliwości
   Dobór regulatora prędkości jest przeprowadzany w oparciu o :

     - prąd znamionowy silnika

     - rodzaj rozruchu.
   Ochrona przed dotykiem pośrednim

   W celu zapewnienia wyłączenia w ciągu wystarczająco krótkiego czasu,
   Program sprawdza czy prąd ziemnozwarciowy jest większy od nastawy
   zabezpieczenia zwarciowego (biorąc pod uwagę tolerancję), a w razie
   konieczności proponuje zwiększenie przekrojów przewodów lub zastosowanie
   zabezpieczeń różnicowoprądowych. W przypadku zastosowania zabezpieczeń
   różnicowoprądowych, program dobierze ich odpowiednie nastawy w
   zależności od typu sieci i stopnia ochrony.
   Wyniki
   Wszystkie obliczenia w programie mogą być wyeksportowane do formatu
   RTF (Rich Text Format) a następnie obrabiane w dowolnym edytorze tekstu.

   Utworzony projekt po wyeksportowaniu może zostać zaimportowany do
   programu Rapsody(wczytane zostaną urządzenia sieci dobrane w czasie
   obliczeń.

   Korzyści


   Zastosowania