Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.

Możesz wybrać inny kraj lub przejść do strony globalnej naszej firmy.

Wybierz inny kraj lub region

 

Ecodial 4.8

Edytor rysowania schematów w oparciu o znormalizowane symbole

Nowy wygląd i funkcjonalność aplikacji- Poszerzona paleta symboli- Kontynuacja obliczeń po napotkaniu błędu- Poprawiony moduł charakterystyk

Ecodial 4.8
 • Funkcje

  Edytor rysowania schematów w oparciu o znormalizowane symbole

  Obliczanie prądów zwarciowych, impedancji oraz spadków napięć zgodnie z
  normą międzynarodową IEC 364- 5-523  oraz zaleceniami obliczeniowymi
  Cenelec R0 64-003

  Przewodnik doboru aparatów elektrycznych i szynoprzewodów

  Dobór źródeł, przewodów oraz aparatów zabezpieczających

  Zestawienie obwodów

  Zestawienie obliczeń

  Zestawienie elementów

  Porównanie charakterystyk czasowo-prądowych wyłączników

  Eksport schematów jednokreskowych do formatu DXF
   
  Ecodial4.4 liczy sieci o następujących parametrach:
  • Napięcie 220 do 690 V

  • Częstotliwość 50 lub 60 Hz

  • Układ sieci TT, TN lub IT

  • Źródła do 4 jednakowych transformatorów lub generatorów (można
  zdefiniować  dwa zespoły źródeł: jeden podstawowy, drugi rezerwowy).

  Schemat sieci


  Ecodial operuje na tzw. blokach (kilka indywidualnych elementów sieci
  zgrupowanych w jeden blok, np.: Źródło = Transformator + Przewód +
  Zabezpieczenie). Ich wykorzystanie w trakcie tworzenia obwodu znacznie
  przyspiesza pracę i chroni użytkownika przed popełnieniem błędu.
   
  Prąd zwarciowy
  Ecodial oblicza prąd zwarciowy minimalny i maksymalny (zależny od
  stopnia nagrzania przewodów) dla każdego rodzaju zwarcia (jedno-, dwu-, i
  trójfazowe oraz zwarcie pomiędzy przewodem fazowym a ziemią)
  Spadek napięcia
  Ecodial sprawdza maksymalny dopuszczalny spadek napięcia, i umożliwia
  użytkownikowi zoptymalizowanie sieci poprzez indywidualne ograniczanie
  spadków w każdym obwodzie  Wyłączniki


  Ecodial proponuje odpowiedni wyłącznik w oparciu o typ sieci, prąd
  obciążenia, prąd zwarciowy w obwodzie, sprawdzane są też wymagania
  dotyczące ochrony przed dotykiem pośrednim w sieciach TN. Program
  oferuje dodatkowe narzędzie do porównywania charakterystyk
  czasowo-prądowych wybranych wyłączników..
   Baterie kondensatorów
  Program dobiera baterię kondensatorów w oparciu o wyliczony
  współczynnik mocy i wpływ zakłóceń pochodzących od wyższych
  harmonicznych.
   Przemienniki Częstotliwości
  Dobór regulatora prędkości jest przeprowadzany w oparciu o :

    - prąd znamionowy silnika

    - rodzaj rozruchu.
  Szynoprzewody
  Ecodial dobiera odpowiedni typ szynoprzewodów w oparciu o rodzaj
  sieci (oświetleniowa, rozdzielcza, przesyłowa) a następnie sprawdza ich
  wytrzymałość elektrodynamiczną.
  Kable
  Ecodial wyznacza minimalny dopuszczalny przekrój żyły kabla na 1 fazę oraz przekroje przewodów neutralnych i uziemiających.

  Weryfikacja poprawności doboru kabla przez sprawdzenie:

    - spadku napięcia

    - ochrona przed dotykiem pośrednim

    - obciążalności zwarciowej
  Baterie kondensatorów
  Program dobiera baterię kondensatorów w oparciu o wyliczony
  współczynnik mocy i wpływ zakłóceń pochodzących od wyższych
  harmonicznych..
  Przemienniki Częstotliwości
  Dobór regulatora prędkości jest przeprowadzany w oparciu o :

    - prąd znamionowy silnika

    - rodzaj rozruchu.
  Ochrona przed dotykiem pośrednim

  W celu zapewnienia wyłączenia w ciągu wystarczająco krótkiego czasu,
  Program sprawdza czy prąd ziemnozwarciowy jest większy od nastawy
  zabezpieczenia zwarciowego (biorąc pod uwagę tolerancję), a w razie
  konieczności proponuje zwiększenie przekrojów przewodów lub zastosowanie
  zabezpieczeń różnicowoprądowych. W przypadku zastosowania zabezpieczeń
  różnicowoprądowych, program dobierze ich odpowiednie nastawy w
  zależności od typu sieci i stopnia ochrony.
  Wyniki
  Wszystkie obliczenia w programie mogą być wyeksportowane do formatu
  RTF (Rich Text Format) a następnie obrabiane w dowolnym edytorze tekstu.

  Utworzony projekt po wyeksportowaniu może zostać zaimportowany do
  programu Rapsody(wczytane zostaną urządzenia sieci dobrane w czasie
  obliczeń.

  Korzyści


  Zastosowania