• Casual team discussing energy and sustainability around a computer, sustainability consulting

  Usługi w zakresie energii i zrównoważonego rozwoju

  Zacznij od sformułowania wizji przedsiębiorstwa energooszczędnego i zrównoważonego środowiskowo.

  • Gotowi na Big Data? Zrównoważony rozwój i gospodarka energetyczna w przedsiębiorstwach

   Poznaj platformę zarządzania danymi "w chmurze" zdolną do gromadzenia i analizowania danych pod kątem maksymalizacji efektywności i redukcji kosztów.

   Zrobione z góry zdjęcie dwóch par dłoni nad analizami wielkich zbiorów danych w postaci wykresów i tabel na kartkach i tablecie, sprawozdawczość dotycząca zrównoważonego rozwoju.

   Wyzwania

   Zależy Ci na większej przejrzystości, by Twojej firmie łatwiej było zrealizować cele w dziedzinie gospodarki energetycznej i zrównoważonego rozwoju. Do Twoich priorytetów należą redukcja kosztów operacyjnych i zwiększenie niezawodności zasilania. Twoje zasoby są ograniczone, ale potrzebujesz danych, na podstawie których zorientujesz się w obecnej sytuacji i ustalisz priorytety swoich projektów.
   Komercyjny budynek z wieloma możliwościami poprawy efektywności energetycznej, inteligentne budynki w inteligentnych miastach.

   Zwiększ efektywność energetyczną i ogranicz koszty

   Fakty

   • Niebieska ikona Ziemi z widoczną Europą i Afryką Ceny gazu ziemnego w Europie wzrosły o ponad 50% w ciągu zaledwie roku.
   • Domyślny tekst alternatywny 86% przedsiębiorstw dokumentuje i analizuje dane o zużyciu mediów za pomocą arkuszy kalkulacyjnych, ale tylko 33% jest z tego zadowolonych. 88% tych arkuszy zawiera błędy.
   Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.