• Technicians at their station, sustainability reporting.

  Przeglądy techniczne

  • Przeczytaj

   • Read more about Schneider Electric solutions

    Program ProDiag Breaker — narzędzie diagnostyczne do przeglądów technicznych wyłączników SN i nn

    Program ProDiag Breaker ocenia ryzyko odchyleń kinematycznych działającego wyłącznika , porównując jego parametry z oryginalną specyfikacją techniczną, i szacuje, jak prawdopodobna jest jego awaria. Pobierz
   • Read more about Schneider Electric solutions

    Program ProDiag Corona — narzędzie diagnostyczne do przeglądów technicznych aparatury rozdzielczej SN

    Program ProDiag Corona zapobiega przyspieszonemu starzeniu i zużywaniu się części izolacyjnych sprzętu SN.
    Zlekceważenie tych problemów może przyczynić się do powstawania na powierzchni sprzętu lub jego częściach wewnętrznych wyładowań spowodowanych łukiem elektrycznym lub niepożądane wyzwolenie zabezpieczeń. Dowiedz się więcej
   • Read more about Schneider Electric solutions

    Program ProDiag Trip Unit dla instalacji nn— narzędzie diagnostyczne do diagnostyki wyłączników nn

    Program ProDiag Trip Unit pozwala zminimalizować ryzyko wystąpienia operacji o nieprawidłowym czasie zadziałania bez konieczności zmiany oryginalnych ustawień urządzeń Program sprawdza zgodność wyłączników nn z parametrami sieci elektrycznej (dyskryminacją obwodów i zdolnością wyłączania). Analizowane są wszystkie alarmy i wydarzenia, które nastąpiły od momentu ostatniej interwencji. Dowiedz się więcej
   • Read more about Schneider Electric solutions

    Program ProDiag MV Relay — narzędzie diagnostyczne do przeglądów technicznych zabezpieczeń SN

    Program ProDiag MV Relay dba o zgodność parametrów zabezpieczeń ze specyfikacjami producenta, monitorując ich krzywe zadziałania. Ocenia działanie zabezpieczeń w czasie operacyjnym między wydaniem komendy zadziałania a otworzeniem głównego styku wyłącznika. Dowiedz się więcej
   • Read more about Schneider Electric solutions

    Program ProDiag Transfo Relay — narzędzie diagnostyczne do przeglądów technicznych zabezpieczeń transformatorów

    Program ProDiag Transfo Relay wykrywa objawy awarii transformatorów olejowych, takie jak wahania temperatury i ciśnienia lub wycieki gazu.
    To jedyne na rynku narzędzie diagnostyczne, która zapewnia dokładną ochronę i kalibrację czujników przekaźnika. Więcej na ten temat
   • Read more about Schneider Electric solutions

    Usługi konserwacji zalecane dla aparatury rozdzielczej SN MCset

    Przeglądy techniczne przeprowadzane przez wykwalifikowanych specjalistów Schneider Electric. Nasza oferta obejmuje regularne przeglądy, zapewnianie sprawnego funkcjonowania i wymianę części zamiennych aparatury rozdzielczej MCset. Jej wybór pozwala wyeliminować wszystkie potencjalne awarie. Dowiedz się więcej
   • Read more about Schneider Electric solutions

    Przeglądy techniczne zalecane dla aparatury rozdzielczej średniego napięcia SM6

    Profilaktyczna konserwacja przeprowadzana przez wykwalifikowanych specjalistów Schneider Electric. Nasza oferta obejmuje regularne przeglądy, zapewnianie sprawnego funkcjonowania i wymianę części zamiennych aparatury rozdzielczej SM6. Jej wybór pozwala wyeliminować wszystkie potencjalne awarie. Przeczytaj więcej
   • Read more about Schneider Electric solutions

    Usługi konserwacji zalecane dla wyłącznika nn Masterpact

    Profilaktyczna konserwacja przeprowadzana przez wykwalifikowanych specjalistów Schneider Electric. Nasza oferta obejmuje regularne przeglądy, diagnostykę, naprawy i wymianę części zamiennych wyłącznika Masterpact M. Jej wybór pozwala wyeliminować wszystkie potencjalne awarie. Pobierz broszurę
   • Read more about Schneider Electric solutions

    Usługi konserwacji zalecane dla wyłącznika nn Masterpact NT/NW

    Przegląd techniczny przeprowadzany przez wykwalifikowanych specjalistów Schneider Electric. Nasza oferta obejmuje regularne przeglądy, zapewnianie sprawnego funkcjonowania i wymianę części zamiennych wyłącznika Masterpact NT/NW. Jej wybór pozwala wyeliminować wszystkie potencjalne awarie. Dowiedz się więcej
   • Read more about Schneider Electric solutions

    Podstawy konserwacji instalacji do rozdziału zasilania elektrycznego

    W tym opracowaniu omówiono podstawowe koncepcje konserwacji urządzeń do rozdziału energii elektrycznej, w tym znaczenie i charakterystykę różnych typów konserwacji, częstotliwość konserwacji, a także zasady zarządzania częściami zamiennymi. Więcej informacji
   • Read more about Schneider Electric solutions

    Ulotka na temat konserwacji instalacji do rozdziału energii elektrycznej

    Jako globalny ekspert w dziedzinie zarządzania energią elektryczną Schneider Electric posiada szeroką wiedzę i bogate doświadczenie związane z konserwacją instalacji do rozdziału energii elektrycznej. W ulotce zaprezentowano kategorie, objęte ofertą Schneider Electric dotyczącą konserwacji i diagnostyki. Więcej informacji
  • Wirtualne zwiedzanie

   Program ProDiag Oil— narzędzie diagnostyczne do przeglądu technicznego transformatorów olejowych


   Program ProDiag Oil zmniejsza ryzyko degradacji oleju, zapobiegając niepożądanym sytuacjom, takim jak przegrzanie, wyładowanie łukowe, pożar itp. Dostarcza informacji o właściwościach dielektrycznych oleju, kondycji izolacji stałej i pochodnych furanu. Wyświetl animację
  • Obejrzyj

   • Narzędzia diagnostyczne do przeglądów technicznych ProDiag

    Programy ProDiag ograniczają liczbę nieplanowanych przestojów i pozwalają z wyprzedzeniem zapobiegać awariom sprzętu.
   • Program ProDiag Breaker — narzędzie diagnostyczne do przeglądów technicznych wyłączników SN i nn

    Program ProDiag Breaker ocenia ryzyko odchyleń kinematycznych działającego wyłącznika automatycznego, porównując jego parametry z oryginalną specyfikacją techniczną, i szacuje, jak prawdopodobna jest jego awaria.
   • Program ProDiag Corona — narzędzie diagnostyczne do przeglądów technicznych aparatury rozdzielczej SN

    Program ProDiag Corona zapobiega przyspieszonemu starzeniu i zużywaniu się części izolacyjnych urządzeń SN.
    Zlekceważenie tych problemów może przyczynić się do powstawania na powierzchni urządzeń lub jego częściach wewnętrznych wyładowań spowodowanych łukiem elektrycznym lub niepożądanym wyzwoleniem zabezpieczeń.
   • Program ProDiag Trip Unit dla instalacji nn — narzędzie diagnostyczne do przeglądów technicznych wyłączników nn

    Program ProDiag Trip Unit pozwala zminimalizować ryzyko wystąpienia operacji o nieprawidłowym czasie zadziałania bez konieczności zmiany oryginalnych ustawień urządzeń Program sprawdza zgodność wyłączników nn z parametrami sieci elektrycznej (dyskryminacją obwodów i zdolnością rozłączeniową). Analizowane są wszystkie alarmy i wydarzenia, które nastąpiły od momentu ostatniej interwencji.
   • Program ProDiag MV Relay — narzędzie diagnostyczne do przeglądów technicznych zabezpieczeń SN

    Program ProDiag MV Relay dba o zgodność parametrów zabezpieczeń ze specyfikacjami producenta, monitorując ich krzywe zadziałania. Ocenia działanie przekaźników zabezpieczeniowych w czasie operacyjnym między wydaniem komendy zadziałania a otworzeniem głównego styku wyłącznika.
   • Rozwiązanie ProDiag Fuse to narzędzie diagnostyczne do kontroli bezpieczników SN.

    ProDiag Fuse ogranicza ryzyko awarii spowodowanych przedwczesnym starzeniem się bezpieczników oraz nadmiernymi obciążeniami cieplnymi i elektrycznymi. Takie zjawiska grożą uszkodzeniem włókien i mogą być przyczyną niekontrolowanych wzrostów temperatury, częściowych uszkodzeń itp. Proponowane narzędzie chroni przed tym, sprawdzając zgodność parametrów elektrycznych bezpieczników z ich oryginalnymi specyfikacjami technicznymi.
   • Program ProDiag Transfo Relay — narzędzie diagnostyczne do przeglądów technicznych zabezpieczeń transformatorów

    Program ProDiag Transfo Relay wykrywa objawy awarii transformatorów olejowych, takie jak wahania temperatury i ciśnienia lub wycieki gazu.
    To jedyne na rynku narzędzie diagnostyczne, która zapewnia dokładną ochronę i kalibrację zabezpieczeń transformatorów.
  Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.