• Workers Businessmen Reading Blueprints, field automation

  BEZPIECZEŃSTWO PRACY

  • Praca bez wypadków dzięki e-szkoleniu „Zabezpieczanie przed porażeniem prądem elektrycznym”

   Przeprowadź szkolenia  zespołu oraz przeprowadź egzamin sprawdzający kompetencje, ażeby zapewnić bezpieczeństwo pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych.

   Domyślny tekst alternatywny

   Wyzwania

   Gdy zespół pracuje przy urządzeniach elektroenergetycznych to musi mieć pełną wiedzę na temat zasad bezpieczeństwa. Jest to bardzo ważne, nie tylko dla pracowników, ale także ze pracowników dozoru. Opracowaliśmy  e-szkolenie, które zapewnia podniesienie poziomu kompetencji oraz sprawdzenie wiedzy w zakresie bezpieczeństwa.
   Dzięki testom sprawdzającym wiedzę można wykryć braki w kompetencjach  i podjąć skuteczne działania naprawcze.
   • Poprawa wyników finansowych

    Jeżeli  zespół pracuje przy urządzeniach elektroenergetycznych w obecności lub w pobliżu napięcia to konieczna jest pełna świadomość zagrożeń.
    Proponowane e-szkolenie ma na celu:
    • Chronić bezpieczeństwo  zespołu i bezpieczeństwo instalacji elektrycznej.
    • Zapewnić odpowiednią wiedzę w zakresie bezpieczeństwa
    • Monitorowanie i rozwój polityki bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie.
   • Dlaczego Schneider Electric?

    Na przestrzeni ponad 10 lat, Schneider Electric zdobywał doświadczenie wraz z największymi firmami na świecie, w 11 językach i na wszystkich kontynentach, wprowadzając politykę „ zero wypadków ”. Nasi międzynarodowi eksperci opracowali specjalny program szkoleń , aby umożliwić zespołom uzyskanie wiedzy jak unikać zagrożeń podczas prac przy urządzeniach elektrycznych.
   • Osiągniecie sukcesu

    Nasz program jest przeznaczony do szkolenia i oceny kompetencji pracowników.
    Główne zagadnienia bezpieczeństwa pracy zawarte w programie to:
    • Poznać ryzyko porażenia prądem elektrycznym
    • Unikać ryzyka stosując środki ochrony osobistej (Personal Protective Equipment).
    • Poznanie procedur bezpieczeństwa (takich jak procedura Loto).
   Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.