• Engineer with digital tablet standing in front of solar panels, energy management.
  Elektrownia słoneczna

  Wyzwania

  Zakłady energetyczne i odbiorcy energii coraz większą wagę przykładają do emisji dwutlenku węgla. Elektrownia słoneczna o wielkości dostosowanej do skali działania zakładu energetycznego może pomóc mu w spełnieniu wymagań co do ograniczenia emisji CO2 oraz norm wykorzystania źródeł odnawialnych.

  Dlaczego warto współpracować ze Schneider Electric

  • Ikona oferowanych korzyści Schneider Electric oferuje inteligentne rozwiązania do pozyskiwania energii słonecznej — w tym elementy łańcucha konwersji i sytemu rozdziału — przeznaczone dla wykonawców realizujących projekty na rzecz zakładów energetycznych. Nasza oferta obejmuje też niezawodną platformę nadzoru/monitorowania przystosowaną do specyfiki energetyki słonecznej.
  • Ikona oferowanych korzyści Schneider Electric oferuje usługi specjalistyczne, takie jak opracowywanie aplikacji, zarządzanie projektami, przekazywanie instalacji do eksploatacji, a także usługi konserwacji, za pośrednictwem ogólnokrajowej sieci serwisu technicznego i centrów aplikacji.
  Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.