Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.

Możesz wybrać inny kraj lub przejść do strony globalnej naszej firmy.

Wybierz inny kraj lub region

  • Product shot of a man standing in front of the IT server room.

   Prekonfigurowane modułowe centra przetwarzania danych

   Rozwiązania dla prekonfigurowanych modułowych centrów przetwarzania danych.

  • Czytaj

   • Read more about Schneider Electric solutions

    Opracowanie White Paper nr 111
    Analiza niezawodności systemu zasilania APC InfraStruXure

    Produkty APC InfraStruXure stanowią alternatywną architekturę wobec centralnych zasilaczy UPS. Firma MTechnology, Inc. wykorzystała techniki oceny prawdopodobieństwa zagrożenia (Probabilistic Risk Assessment — PRA) w celu oszacowania niezawodności systemu InfraStruXure o mocy 40 kW z zasilaczem UPS i modułami PDU z torem obejściowym. Obliczenia uwzględniły wydajność rozwiązania InfraStruXure zarówno w idealnych, jak i rzeczywistych warunkach. Poza tym w badaniu porównano wydajność architektury InfraStruXure z tą opierającą się na zasilaczach UPS. Testowane obciążenie krytyczne centrum przetwarzania danych wynosiło 500 kW. Wyniki wykazały, że architektura InfraStruXure była zdecydowanie mniej podatna na awarie związane z obciążeniem centrum przetwarzania danych, a jej komponenty IT rzadziej ulegały uszkodzeniu. W niniejszym opracowaniu podsumowano kluczowe ustalenia ilościowej oceny ryzyka przeprowadzonej przez MTechnology, a także omówiono, w jaki sposób przekładają się one na pracę kierowników i projektantów obiektów. Przeczytaj opracowanie White Paper nr 111
   • Read more about Schneider Electric solutions

    Opracowanie White Paper nr 160
    Charakterystyka modułowej architektury centrum przetwarzania danych

    Eksperci coraz częściej przyznają, że tradycyjne projekty centrów przetwarzania danych zostaną zastąpione przez skalowalne architektury modułowe. Obniżenie całkowitego kosztu posiadania, większa elastyczność, skrócony czas wdrożenia i wyższa wydajność — to wszystko przemawia za skalowalnymi architekturami modułowymi. Jednak sam termin „modułowość” oraz okoliczności, w których należy mówić o modularności, nie są jasno zdefiniowane. W niniejszym opracowaniu nakreślono ramy modułowej architektury centrum przetwarzania danych i opisano różne sposoby definiowania elementów takiej architektury w obszarach zasilania, chłodzenia i rozplanowania fizycznego. Wyjaśniono także, które strategie najlepiej sprawdzą się w różnych sytuacjach. Przeczytaj opracowanie White Paper nr 160
   • Read more about Schneider Electric solutions

    Opracowanie White Paper nr 116
    Standaryzacja i modułowość w infrastrukturze fizycznej centrum przetwarzania danych

    Brak standaryzacji przy projektowaniu infrastruktury fizycznej centrum przetwarzania danych niesie ze sobą negatywne skutki: zbędne wydatki, przestoje, których można było uniknąć, i stracone szanse biznesowe. Standaryzacja i towarzysząca jej modułowość oferują szereg korzyści związanych z infrastrukturą fizyczną centrum przetwarzania danych, które usprawniają i upraszczają wszelkie procesy — począwszy od planowania wstępnego, kończąc na codziennych zadaniach — dzięki czemu mają pozytywny wpływ na trzy główne komponenty stanowiące o wartości biznesowej infrastruktury fizycznej centrum przetwarzania danych: dostępność, elastyczność i całkowity koszt posiadania. Przeczytaj opracowanie White Paper nr 116
   • Read more about Schneider Electric solutions

    Opracowanie White Paper nr 76
    Systemy modułowe: ewolucja pojęcia „niezawodność”

    Natura już dawno udowodniła, że tylko złożone systemy i projekty modułowe mogą przetrwać i się rozwijać. Ważnym aspektem jest tutaj wysoka odporność na awarie: system modułowy może odbierać zadania niesprawnym modułom i przekazywać je modułom sprawnym na czas przeprowadzenia naprawy. W centrach przetwarzania danych konstrukcja modułowa zdążyła się już przyjąć, stanowiąc nieodłączną część odpornej na awarie architektury serwerów i systemów pamięci masowych. Centra przetwarzania danych stale ewoluują i zapożyczają rozwiązania z natury, dlatego ich infrastruktura fizyczna również musi ewoluować, tak aby obsługiwać nowe strategie przetrwania, odzyskiwania i rozwoju. Przeczytaj opracowanie White Paper nr 76
   • Read more about Schneider Electric solutions

    Opracowanie White Paper nr 174
    Praktyczne warianty wdrożenia sprzętu IT w małych serwerowniach i biurach oddziałowych

    Małe serwerownie i biura oddziałowe są zazwyczaj niezorganizowane, niezabezpieczone, duszne, niemonitorowane i ciasne. Takie warunki mogą nawet doprowadzić do przestoju systemu lub, w najlepszym razie, sytuacji wymagających uwagi kierownictwa. Z doświadczenia wiemy, że istnieje szereg skutecznych sposobów na poprawę dostępności działań IT w małych serwerowniach i biurach oddziałowych. Opracowanie to wskazuje rzeczywiste udoskonalenia związane z zasilaniem, chłodzeniem, szafami, bezpieczeństwem fizycznym, monitoringiem i oświetleniem. Niniejsze opracowanie skupia się na małych serwerowniach i biurach oddziałowych, w których obciążenie infrastruktury informatycznej nie przekracza 10 kW. Przeczytaj opracowanie White Paper nr 174
   • Read more about Schneider Electric solutions

    Opracowanie White Paper nr 118
    Wirtualizacja i przetwarzanie w chmurze: zoptymalizowane zasilanie, chłodzenie i zarządzanie pozwalają osiągnąć maksymalne korzyści

    Wirtualizacja zasobów IT — techniczny fundament przetwarzania w chmurze — ma ogromny wpływ na fizyczną infrastrukturę centrum przetwarzania danych. Często występujące wysokie gęstości mocy mogą stanowić wyzwanie dla układu chłodzącego obecnego systemu. Ograniczone ogólne zużycie energii, które zazwyczaj ma miejsce dzięki konsolidacji fizycznych serwerów, może pogorszyć wydajność energetyczną centrum przetwarzania danych. Dynamiczne obciążenia zmieniające się wraz z upływem czasu i występujące w różnych lokalizacjach mogą zwiększyć ryzyko przestoju, jeżeli zasilanie na poziomie szafy i układ chłodzenia nie są brane pod uwagę. Co więcej, wysoka odporność na awarie zwirtualizowanego środowiska może nasunąć pytania o poziom redundancji wymagany przez fizyczną infrastrukturę. W opracowaniu omówiono poszczególne skutki wirtualizacji, a także wskazano przykładowe rozwiązania i metody radzenia sobie z nimi. Przeczytaj opracowanie White Paper nr 118
   • Analiza przypadku
    SBA Communications szybko zbuduje nowe, modułowe centrum przetwarzania danych

    Z pomocą Schneider Electric firma SBA Communications Corp buduje nowe centrum przetwarzania danych o architekturze modułowej. Ten wpis na blogu zawiera zapis wideo wywiadu z dyrektorem ds. eksploatacji środowiska IT w firmie SBA Communications Corp. W rozmowie omawia on realizowany projekt centrum przetwarzania danych. SBA Communications szybko zbuduje nowe, modułowe centrum przetwarzania danych
  • Ucz się

   Selektor projektów wzorcowych


   W bibliotece projektów wzorcowych Schneider Electric możesz porównywać różne sprawdzone propozycje i wybrać spośród nich projekt najlepiej dopasowany do potrzeb konkretnego centrum przetwarzania danych. Selektor projektów wzorcowych

   Kalkulator do planowania projektu centrum przetwarzania danych


   Wpływ technicznej realizacji infrastruktury fizycznej oraz strategii rozwojowych na kluczowe parametry projektu Kalkulator do planowania projektu

   Energy University


   To BEZPŁATNY internetowy program edukacyjny obejmujący ponad 200 kursów, wartościowych niezależnie od wyboru dostawcy, na temat efektywnej gospodarki energetycznej oraz centrów przetwarzania danych. Pomagają w wykrywaniu, implementacji i monitorowaniu udoskonaleń w sferze efektywności energetycznej w Twojej organizacji. Energy University

   Kalkulator efektywności centrum przetwarzania danych


   Wpływ alternatywnych strategii zasilania i chłodzenia na koszty energii. Kalkulator efektywności

   Narzędzia TradeOff Tools


   Aplikacje działające w sieci WWW, wyposażone w intuicyjne interfejsy, przydatne na etapie koncepcyjnym i kolejnych wczesnych etapach projektowania centrum przetwarzania danych. Narzędzia TradeOff Tools
  • Obserwuj

   • InfraStruxure dla małego i średniego centrum przetwarzania danych

    Animacja przedstawiająca modułowość i skalowalność architektury InfraStruxure w środowisku centrum przetwarzania danych.
   • InfraStruxure for Small IT

    -W tym materiale wideo przedstawiono zasadę działania rozwiązania InfraStruxure for Small IT i wyjaśniono, jak może ono pomóc w usuwaniu najbardziej palących problemów z infrastrukturą IT.
   • InfraStruxure: Zastosowania

    InfraStruxure to idealne rozwiązanie do projektów realizowanych „pod klucz”, istnieją jednak co najmniej trzy inne zastosowania, w których architektura ta przyniesie minimalizację ryzyka i pomoże w zapewnieniu ciągłości działania: wdrażanie konwergentnej architektury IT, modernizacja istniejących centrów przetwarzania danych oraz zmiana centrum przetwarzania danych w ośrodek kolokacyjny (lub odwrotnie).
   • InfraStruxure

    InfraStruxure Designer to wiodące w branży narzędzia programowe, za pomocą których pracownicy i partnerzy Schneider Electric mogą szybko i bezbłędnie planować, projektować i wyceniać najlepsze w swojej klasie rozwiązania dla centrów przetwarzania danych.
  Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.