Poland

Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.

Możesz wybrać inny kraj lub przejść do strony globalnej naszej firmy.

Wybierz inny kraj lub region

 • Default Alternative Text

  Prefabricated Modular data centers

  Using the Google paradigm to make things easier for data center operators.

  Learn more
 • Business people looking at energy efficiency plans, field service

  Prefabrykowane modułowe centra danych

  Prefabrykowane moduły są doskonałym sposobem na uproszczenie infrastruktury centrum przetwarzania danych.

  • Czytaj

   • Read more about Schneider Electric solutions

    Opracowanie White Paper nr 163
    Prefabrykowane moduły zasilające i chłodzące dla centrów przetwarzania danych

    Zestandaryzowane, wstępnie zmontowane i zintegrowane moduły infrastruktury zasilającej i chłodzącej charakteryzują się czasem wdrożenia krótszym o co najmniej 60% i już na początku eksploatacji są o co najmniej 13% tańsze w porównaniu z tradycyjną infrastrukturą zasilania i chłodzenia centrum przetwarzania danych. Moduły infrastrukturalne, nazywane także kontenerowymi modułami zasilającymi i chłodzącymi, umożliwiają projektantom centrów przetwarzania danych przestawienie myślenia z toru „budowlanego” na „integracyjny”. W tym opracowaniu porównano koszty obu strategii budowy centrum przetwarzania danych, przedstawiono zalety i wady każdej z nich oraz wskazano, w jakich środowiskach moduły infrastrukturalne mogą przynieść najwięcej korzyści. Przeczytaj opracowanie White Paper nr 163
   • Read more about Schneider Electric solutions

    Opracowanie White Paper nr 164
    Porównanie całkowitych kosztów użytkowania centrów przetwarzania danych: tradycyjnego i skalowalnego o architekturze modułowej

    Zestandaryzowane, skalowalne, wstępnie zmontowane i zintegrowane moduły infrastruktury zasilającej i chłodzącej charakteryzują się „całkowitym kosztem posiadania” niższym o 30% w porównaniu z tradycyjną, budowaną od podstaw infrastrukturą zasilania i chłodzenia centrum przetwarzania danych. Różnica ta w dużej mierze wynika z braku konieczności rezerwowania mocy „na zapas” i możliwości swobodnego skalowania infrastruktury. W zamieszczonym tu opracowaniu przedstawiono ilościową analizę całkowitych kosztów posiadania obu architektur i zilustrowano najważniejsze czynniki wpływające na redukcję nakładów inwestycyjnych i kosztów operacyjnych. Przeczytaj opracowanie White Paper nr 164
   • Read more about Schneider Electric solutions

    Opracowanie White Paper nr 165
    Rodzaje prefabrykowanych modułowych centrów przetwarzania danych

    Systemy i podsystemy centrum przetwarzania danych zmontowane fabrycznie określane są często mianem prefabrykowanych, kontenerowych, modułowych, mobilnych, przenośnych, autonomicznych, all-in-one, paletowych, niepowiązanych trwale z podłożem itd. W istocie jednak między dostępnymi na rynku fabrycznie zmontowanymi modułami występują istotne różnice. W tym opracowaniu zaproponowano ujednolicone nazewnictwo typów prefabrykowanych modułowych centrów przetwarzania danych, zdefiniowano i porównano najważniejsze cechy poszczególnych typów oraz przedstawiono ogólne zasady wyboru najlepszych strategii na podstawie wymagań biznesowych. Przeczytaj opracowanie White Paper nr 165
   • Read more about Schneider Electric solutions

    Opracowanie White Paper nr 166
    Praktyczne uwarunkowania implementacji prefabrykowanych centrów przetwarzania danych

    Implementacja prefabrykowanego modułowego centrum przetwarzania danych przynosi dobrze znane korzyści, takie jak krótki czas wdrożenia, przewidywalność, skalowalność i niższy koszt w całym cyklu życia. Jednak proces wdrażania takich centrów przetwarzania danych — od etapu projektowania, poprzez przygotowanie miejsca instalacji, zamówienie sprzętu aż po instalację — istotnie różni się od budowy tradycyjnego centrum przetwarzania danych. W tym opracowaniu przedstawiono praktyczne uwarunkowania i wytyczne, a także wyniki, jakich menedżer centrum przetwarzania danych powinien oczekiwać po takim wdrożeniu. Przeczytaj opracowanie White Paper nr 166
   • Read more about Schneider Electric solutions

    Analiza przypadku
    Opracowywanie rozwiązania DartPoints Private Colo™

    Wybór pomiędzy budową prywatnego centrum przetwarzania danych a kolokacją w dużej serwerowni zmusza wiele organizacji do pójścia na kompromis. Budowa prywatnych centrów przetwarzania danych jest kosztowna i wymaga szczegółowego planowania. Kolokacja w większym centrum przetwarzania danych to mniejszy wydatek i możliwość elastycznej rozbudowy, jednak wiąże się także z utratą całkowitej kontroli. Przeczytaj materiał Opracowywanie rozwiązania DartPoints Private Colo™
  • Ucz się

   Prefabrykowane centrum przetwarzania danych umożliwiło firmie z sektora naftowego spełnienie kryteriów czasowych, budżetowych i prawnych


   Jest wiele powodów, dla których klienci decydują się na zastosowanie prefabrykowanych modułów centrum przetwarzania danych: krótki czas wdrożenia, przewidywalność kosztów i wydajności oraz możliwość spełnienia ściśle określonych warunków środowiskowych. Niekiedy decyzja o wyborze modułów prefabrykowanych jest wypadkową wszystkich tych powodów. Prefabrykowane centrum przetwarzania danych umożliwiło firmie z sektora naftowego spełnienie kryteriów czasowych, budżetowych i prawnych

   Prefabrykowane centrum przetwarzania danych pomaga firmie lotniczej w osiągnięciu ambitnych celów efektywnościowych w krótkim terminie.


   Jest wiele powodów, dla których klienci decydują się na zastosowanie prefabrykowanych modułów centrum przetwarzania danych: krótki czas wdrożenia, przewidywalność kosztów i wydajności oraz możliwość spełnienia ściśle określonych warunków środowiskowych. Niekiedy decyzja o wyborze modułów prefabrykowanych jest wypadkową wszystkich tych powodów. Prefabrykowane centrum przetwarzania danych pomaga firmie lotniczej w osiągnięciu ambitnych celów efektywnościowych w krótkim terminie.

   Firma z branży motoryzacyjnej błyskawicznie wdraża prefabrykowane modułowe centrum przetwarzania danych


   Niemal w każdym rodzaju działalności gospodarczej niezwykle duże znaczenie ma dziś szybkość wprowadzania produktów i usług na rynek. Firmy chcą jak najszybciej rozpoczynać sprzedaż każdej nowości, by jak najkrócej czekać na pierwsze przychody, zwrot z inwestycji w rozwój produktu, a wreszcie — zyski. Firma z branży motoryzacyjnej błyskawicznie wdraża prefabrykowane modułowe centrum przetwarzania danych

   Kalkulator do porównywania kosztów prefabrykowanego i tradycyjnego centrum przetwarzania danych


   Wpływ cech projektu na koszt prefabrykowanego i tradycyjnego centrum przetwarzania danych. Kalkulator kosztów centrum przetwarzania danych

   Selektor projektów wzorcowych


   W bibliotece projektów wzorcowych Schneider Electric możesz porównywać różne sprawdzone propozycje i wybrać spośród nich projekt najlepiej dopasowany do potrzeb konkretnego centrum przetwarzania danych. Selektor projektów wzorcowych

   Narzędzia TradeOff Tools


   Aplikacje działające w sieci WWW, wyposażone w intuicyjne interfejsy, przydatne na etapie koncepcyjnym i kolejnych wczesnych etapach projektowania centrum przetwarzania danych. Narzędzia TradeOff Tools
  • Obserwuj

   • Przegląd: Prefabrykowane centra przetwarzania danych od Schneider Electric

    Przewidywalne, elastyczne, dające się szybko wdrożyć — takie właśnie są rozwiązania Schneider Electric dla prefabrykowanych centrów przetwarzania danych, które eliminują szereg problemów typowych dla tradycyjnej architektury.
   • Prefabrykowane moduły do centrów przetwarzania danych działają przewidywalnie

    Wysoki poziom integracji w połączeniu z fabrycznym montażem i testowaniem sprawia, że prefabrykowane moduły Schneider Electric do centrów przetwarzania danych działają w miejscu instalacji dokładnie tak, jak przewidziano to w projekcie.
   • Centrum przetwarzania danych z dostawą do domu: Prefabrykowane moduły od Schneider Electric

    Zobacz, co mamy dla Ciebie. Prefabrykowane moduły IT i moduły Hydronics od Schneider Electric. Prowadzimy prace równolegle: przygotowujemy miejsce instalacji i jednocześnie budujemy moduły, które zostaną później dostarczone prosto do klienta.
   • Prefabrykowane rozwiązania modułowe Technologia, która na zawsze zmieni infrastruktury centrów przetwarzania danych

    W tym wywiadzie dla magazynu FStech (Financial Sector Technology) Kevin Brown, wiceprezes Schneider Electric ds. ogólnoświatowej strategii i technologii centrów przetwarzania danych, mówi o zmianach w infrastrukturze centrów przetwarzania danych, czynnikach sprzyjających upowszechnieniu prefabrykowanych centrów przetwarzania danych oraz przyczynach, dla których ta technologia na zawsze odmieni branżę.
   • Czy prefabrykowane centra przetwarzania danych są tańsze?

    Obliczenie całkowitych kosztów budowy centrum przetwarzania danych jest zadaniem bardzo skomplikowanym. Brak jest zatem prostych narzędzi do porównywania kosztów centrum prefabrykowanego i tradycyjnego. Jednak architektura prefabrykowana ma oczywiste zalety, takie jak krótszy czas potrzebny na zaprojektowanie i zbudowanie centrum, mniejszy zakres prac do wykonania w miejscu instalacji i większa przewidywalność działania.
  Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.