Poland

Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.

Możesz wybrać inny kraj lub przejść do strony globalnej naszej firmy.

Wybierz inny kraj lub region

 • Default Alternative Text

  Tradycyjne centrum przetwarzania danych

  Rozwiązania dla centrów przetwarzania danych o mocy powyżej 1 MW.

 • Czytaj

  • Read more about Schneider Electric solutions

   Opracowanie White Paper nr 150
   Zarządzanie mocą zasilania i chłodzenia w centrach przetwarzania danych

   Gęsta instalacja sprzętu IT oznacza dużą gęstość mocy, która stanowi poważne obciążenie dla nowoczesnego centrum przetwarzania danych. Niekontrolowana i chaotyczna instalacja coraz to nowych urządzeń może doprowadzić do nieoczekiwanych problemów w infrastrukturze zasilania i chłodzenia — takich jak przegrzewanie się, przeciążenia i utrata nadmiarowości. Do zapewnienia przewidywalnego działania i optymalnego wykorzystania infrastruktury fizycznej niezbędne są mechanizmy pomiaru i prognozowania mocy zasilania i chłodzenia ma poziomie pojedynczych szaf. W tym artykule opisano zasady prawidłowego zarządzania mocą zasilania i chłodzenia. Przeczytaj opracowanie White Paper nr 150
  • Read more about Schneider Electric solutions

   Opracowanie White Paper nr 107
   Jak oprogramowanie do zarządzania infrastrukturą centrum przetwarzania danych usprawnia planowanie i przyczynia się do ograniczenia kosztów operacyjnych

   Szefowie firm oczekują od swoich informatyków, że ci zmienią centra przetwarzania danych — dotychczas będące tylko centrami kosztów — w źródła wartości biznesowej. Rzeczywiście, centra przetwarzania danych mogą wywierać znaczący, korzystny wpływ na wyniki finansowe całego przedsiębiorstwa, jeśli umożliwią mu szybsze reagowanie na oczekiwania rynku. W tym opracowaniu na szeregu przykładów pokazano, jak oprogramowania do zarządzania infrastrukturą centrum przetwarzania danych (DCIM) może przyczynić się do uproszczenia procesów operacyjnych, ograniczenia kosztów i szybszego dostarczania informacji. Przeczytaj opracowanie White Paper nr 107
  • Read more about Schneider Electric solutions

   Opracowanie White Paper nr 165
   Rodzaje prefabrykowanych modułowych centrów przetwarzania danych

   Systemy i podsystemy centrum przetwarzania danych zmontowane fabrycznie określane są często mianem prefabrykowanych, kontenerowych, modułowych, mobilnych, przenośnych, autonomicznych, all-in-one, paletowych, niepowiązanych trwale z podłożem itd. W istocie jednak między dostępnymi na rynku fabrycznie zmontowanymi modułami występują istotne różnice. W tym opracowaniu zaproponowano ujednolicone nazewnictwo typów prefabrykowanych modułowych centrów przetwarzania danych, zdefiniowano i porównano najważniejsze cechy poszczególnych typów oraz przedstawiono ogólne zasady wyboru najlepszych strategii na podstawie wymagań biznesowych. Przeczytaj opracowanie White Paper nr 165
  • Read more about Schneider Electric solutions

   Opracowanie White Paper nr 166
   Praktyczne uwarunkowania implementacji prefabrykowanych centrów przetwarzania danych

   Implementacja prefabrykowanego modułowego centrum przetwarzania danych przynosi dobrze znane korzyści, takie jak krótki czas wdrożenia, przewidywalność, skalowalność i niższy koszt w całym cyklu życia. Jednak proces wdrażania takich centrów przetwarzania danych — od etapu projektowania, poprzez przygotowanie miejsca instalacji, zamówienie sprzętu aż po instalację — istotnie różni się od budowy tradycyjnego centrum przetwarzania danych. W tym opracowaniu przedstawiono praktyczne uwarunkowania i wytyczne, a także wyniki, jakich menedżer centrum przetwarzania danych powinien oczekiwać po takim wdrożeniu. Przeczytaj opracowanie White Paper nr 166
  • Read more about Schneider Electric solutions

   Opracowanie White Paper nr 114
   Implementacja centrów przetwarzania danych o wysokiej efektywności energetycznej

   Koszty energii elektrycznej mają coraz większy udział w całkowitych kosztach użytkowania (TCO) centrów przetwarzania danych. Jednak właściwie zaprojektowana infrastruktura fizyczna o krytycznym znaczeniu dla funkcjonowania sieci, a także odpowiednia architektura IT, mogą radykalnie ograniczyć zużycie energii elektrycznej w typowym centrum przetwarzania danych. W tym artykule opisano metody ilościowego szacowania oszczędności energii elektrycznej oraz przykładowe sposoby istotnego ograniczania jej zużycia. Przeczytaj opracowanie White Paper nr 114
  • Read more about Schneider Electric solutions

   Opracowanie White Paper nr 147
   Projektowanie centrum przetwarzania danych: dlaczego warto korzystać z projektów wzorcowych

   Projektowanie centrum przetwarzania danych całkowicie od podstaw nie jest już ani praktyczne, ani ekonomiczne. Powszechnie stosowaną praktyką przy projektowaniu nowych i modernizacji istniejących ośrodków jest dziś korzystanie ze sprawdzonych, udokumentowanych podsystemów lub całych wzorcowych projektów. Zastosowanie przemyślanego projektu wzorcowego może pozytywnie wpłynąć zarówno na jakość zrealizowanej inwestycji, jak i na funkcjonowanie centrum przetwarzania danych w dłuższej perspektywie czasowej. Projekty wzorcowe upraszczają i skracają proces planowania i implementacji oraz ograniczają ryzyko nieoczekiwanych przestojów w działającym już centrum przetwarzania danych. W tym artykule zdefiniowano koncepcję projektu wzorcowego i omówiono korzyści ze stosowania takich projektów. Przeczytaj opracowanie White Paper nr 147
  • Read more about Schneider Electric solutions

   Opracowanie White Paper nr 195
   Podstawy zarządzania cyklem życia centrum przetwarzania danych: poradnik dla właścicieli

   Tak jak dobre geny nie gwarantują zdrowia i świetnego samopoczucia, tak samo nie wystarczy dobry projekt, by zagwarantować wysoką jakość realizacji centrum przetwarzania danych oraz jego efektywność i niezawodność w całym okresie eksploatacji. W każdej fazie cyklu życia centrum przetwarzania danych niezbędne jest zapewnienie mu należytej opieki technicznej i podejmowanie działań gwarantujących, że będzie ono spełniało oczekiwania biznesowe organizacji. W tym artykule opisano pięć faz cyklu życia centrum przetwarzania danych, wskazano najważniejsze zadania i potencjalne pułapki oraz przedstawiono praktyczne porady dla właścicieli i osób zarządzających takimi ośrodkami. Przeczytaj opracowanie White Paper nr 195
  • Read more about Schneider Electric solutions

   Opracowanie White Paper nr 135
   Wpływ zamykania gorących i chłodnych przejść na temperaturę i efektywność centrum przetwarzania danych

   Zarówno zamykanie gorących, jak i chłodnych przejść — w celu uniknięcia mieszania powietrza gorącego ze schłodzonym — może poprawić przewidywalność działania i efektywność tradycyjnych systemów chłodzenia centrum przetwarzania danych. Obie te strategie faktycznie minimalizują zjawisko mieszania powietrza gorącego z zimnym, jednak istnieją praktyczne różnice implementacyjne i eksploatacyjne, które istotnie wpływają na warunki pracy sprzętu, efektywność wykorzystania energii (PUE) i czas pracy systemu chłodzenia w trybie ekonomizera. Decyzja o zamknięciu gorących, a nie zimnych przejść, może przynieść 43-procentowe ograniczenie kosztów energii zużywanej na chłodzenie w skali roku, co oznacza 15-procentową poprawę efektywności wykorzystania mocy (tj. odpowiedni spadek wskaźnika PUE). W tym artykule opisano obie strategie i wyjaśniono przyczyny, dla których zamykanie gorących przejść zyskuje status preferowanej dobrej praktyki przy budowie nowych centrów przetwarzania danych. Przeczytaj opracowanie White Paper nr 135
 • Ucz się

  Kalkulator sprawności centrum przetwarzania danych


  Wpływ alternatywnych strategii zasilania i chłodzenia na koszty energii. Kalkulator efektywności

  Kalkulator do planowania projektu centrum przetwarzania danych


  Wpływ technicznej realizacji infrastruktury fizycznej oraz strategii rozwojowych na kluczowe parametry projektu. Kalkulator do planowania projektu

  Selektor projektów wzorcowych


  W bibliotece projektów wzorcowych Schneider Electric możesz porównywać różne sprawdzone propozycje i wybrać spośród nich projekt najlepiej dopasowany do potrzeb konkretnego centrum przetwarzania danych. Selektor projektów wzorcowych
 • Obserwuj

  • Gruntownie zmienione centrum przetwarzania danych

   Chcesz zobaczyć coś wyjątkowego? Zobacz, jak rozwiązania Schneider Electric zmienią Twoje centrum przetwarzania danych.
  • Centrum przetwarzania danych z dostawą do domu: Prefabrykowane moduły od Schneider Electric

   Zobacz, co mamy dla Ciebie. Prefabrykowane moduły IT i moduły Hydronics od Schneider Electric. Prowadzimy prace równolegle: przygotowujemy miejsce instalacji i jednocześnie budujemy moduły, które zostaną później dostarczone prosto do klienta.
  • DCIM, menedżer centrum przetwarzania danych i centrum przetwarzania danych zdefiniowane programowo

   Pojawienie się narzędzi do zarządzania infrastrukturą centrum przetwarzania danych (DCIM) oraz koncepcji centrum przetwarzania danych zdefiniowanego programowo może oznaczać, że w przyszłości to menedżer centrum przetwarzania danych będzie odpowiedzialny za sprzęt IT, podczas gdy zainteresowania działu IT przesuną się w kierunku abstrakcyjnych lub zwirtualizowanych zasobów informatycznych.
  • EcoStruxure™ for Data Centres

   Problem: nowe rozwiązania techniczne stanowią znaczące obciążenie dla infrastruktury centrum przetwarzania danych. Rozwiązanie: EcoStruxure firmy Schneider Electric. Oferowane przez Schneider Electric oprogramowanie do zarządzania centrum przetwarzania danych pomaga w optymalizacji efektywności wykorzystania mocy (PUE — Power Utilization Effectiveness), zapewniając doskonałą widoczność wszystkich poziomów infrastruktury i zarządzania nimi: od szaf poprzez pomieszczenia aż po całe budynki.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.