Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.

Możesz wybrać inny kraj lub przejść do strony globalnej naszej firmy.

Wybierz inny kraj lub region

  • Default Alternative Text

   Energetyka wiatrowa — technologia ważna dla rozwoju całej branży

   Wind turbines out in a wide open hilly green landscape, wind energy, energy efficiency.

   Wyzwania

   Operatorzy farm wiatrowych dążą do zapewnienia niezawodności i maksymalnej wielkości produkcji energii w całym przewidywanym okresie eksploatacji elektrowni. Ze względu na okresowe przerwy w generacji, działanie farm wiatrowych musi być zoptymalizowane na podstawie precyzyjnych prognoz wytwarzania. Ilość generowanej energii elektrycznej musi być zgodna z warunkami określonymi w przepisach i zapewniać rentowność przedsięwzięcia. Czynności konserwacyjne i naprawy muszą być planowane, by nie powodowały niepożądanych przerw w produkcji.
   • Rozwiązania

    • Podłączenie do sieci elektroenergetycznej: Ustandaryzowane rozwiązania „pod klucz” uwzględniające wszystkie poziomy napięcia i składające się z oprogramowania, produktów, komponentów oraz usług firmy Schneider Electric.
    • Eksploatacja: Centra sterowania farmami wiatrowymi służące do zarządzania eksploatacją i optymalizacji działania instalacji pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych — od małych instalacji po zespoły elektrowni.
   • Oferowane korzyści

    Oferujemy ustandaryzowane rozwiązania, które odpowiadają oczekiwaniom inwestorów budujących elektrownie wiatrowe na całym świecie, a w szczególności są przygotowane do szybkiego wdrożenia i pomagają w spełnieniu zobowiązań operacyjnych.
   • Co nas wyróżnia

    • Nasze rozwiązania charakteryzują się najwyższą jakością, tak ważną w odległych instalacjach wiatrowych.
    • Nasze rozwiązania spełniają wymagania norm krajowych i międzynarodowych na całym świecie, zarówno w zakresie specyfikacji urządzeń podłączanych do sieci publicznej, jak i interfejsów połączenia z siecią.
    • Nasze centra aplikacyjne na całym świecie wspierają realizację projektów zarówno na poziomie regionalnym, jak i lokalnym.
   Turbina wiatrowa i stacja sieci elektroenergetycznej, inteligentna sieć elektroenergetyczna (smart grid), dostępność energii.

   Kompletne rozwiązanie umożliwiające podłączenie farmy do sieci elektroenergetycznej

   Rozwiązania Schneider Electric służące do podłączania źródeł do sieci mogą być dostarczane jako kompletne systemy w ramach nowych inwestycji lub jako odrębne produkty dla producentów OEM bądź generalnych wykonawców.

   Potrzebna modernizacja? Gdy konieczne jest dostosowanie instalacji do nowych warunków przyłączenia, sterownik elektrowni może ułatwić integrację źródeł energii i ustabilizować sieć mimo nieprzewidywalności i wahań produkcji.

   Rozwiązania Schneider Electric wspomagające zarządzanie korzystają z otwartych protokołów komunikacyjnych i mogą współpracować ze wszystkimi turbinami wiatrowymi dostępnymi na rynku. Dzięki temu uzupełnienie istniejącej elektrowni wiatrowej o nowy system zarządzania nie stanowi żadnego problemu.

   Korzyści

   • Pracownik na farmie turbin wiatrowych, energia i zrównoważony rozwój.
    • Łatwość podłączenia do sieci elektroenergetycznej
    • Najwyższa jakość dostaw
   • Mężczyzna z telefonem komórkowym i notatnikiem przed turbiną wiatrową, energia i zrównoważony rozwój.
    • Niższe nakłady inwestycyjne i koszty operacyjne na każdym etapie instalacji i eksploatacji farmy wiatrowej
    • Mniejsze ryzyko opóźnień w realizacji inwestycji
   • Wiatraki i panele słoneczne na tle zachodu słońca, energia słoneczna, energia odnawialna, energia wiatrowa.
    • Wysoki poziom bezpieczeństwa i optymalizacja działania systemów na podstawie prognoz podaży i popytu oraz prognoz meteorologicznych.
    • Zaawansowane usługi zapewniające ciągłość produkcji
   Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.