Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.

Możesz wybrać inny kraj lub przejść do strony globalnej naszej firmy.

Wybierz inny kraj lub region

  • Low angle view of a male doctor and a female nurse running in a corridor of a green hospital, Patient safety, hospitals, healthcare solutions

   Rozwiązanie do testowania zasilania awaryjnego szpitali: Emergency Power Supply System Test

   Doctors in scrubs rushing with patient on stretcher through corridor of green hospital, patient safety, healthcare solutions.

   Wyzwania

   Nieprzerwana dostępność zasilania elektrycznego jest niezmiernie ważna ze względu na życie i zdrowie pacjentów, dlatego szpitale muszą być wyposażone w układy zasilania rezerwowego lub awaryjnego. Jeśli jednak systemy te nie są poddawane wiarygodnym testom, nie sposób stwierdzić, czy w sytuacji awaryjnej faktycznie zadziałają. Niestety testy prowadzone ręcznie są czasochłonne i nieefektywne, a zebranych w ich toku informacji nie da się bezpośrednio wykorzystać w raportach i analizach.
   • Rozwiązania

    Rozwiązanie EPSS (Energy Power Supply System) Test firmy Schneider Electric to zautomatyzowany system do testowania układów zasilania awaryjnego.

    Monitorując najważniejsze elementy układu zasilania awaryjnego i sterując nimi, zbiera dane i umożliwia nadzór nad różnymi aspektami jego funkcjonowania (w tym nad działaniem generatorów i automatycznych przełączników źródeł zasilania). Upraszcza proces testowania i pomaga w zapewnieniu niezawodnego zasilania rezerwowego niezbędnego dla szpitali i ich pacjentów.

   • Oferowane korzyści

    Rozwiązanie EPSS Test zwiększa bezpieczeństwo pacjentów poprzez zapewnienie niezawodnego zasilania rezerwowego na wypadek przerwy w dostawie energii z sieci. Automatycznie generuje okresowe raporty wymagane przez instytucje nadzoru zgodnie z obowiązującymi przepisami.

   • Co nas wyróżnia

    W odróżnianiu od testów ręcznych zautomatyzowany proces testowania realizowany przez rozwiązanie EPSS Test zapewnia:

    • prawidłowe wykonanie testów (pod względem czasu trwania, zastosowanych urządzeń itp.);
    • rzetelne zebranie danych ze wszystkich wymaganych punktów układu;
    • uwzględnienie wszystkich wymaganych parametrów testów;
    • możliwość łatwego analizowania i zestawiania danych w raportach;
    • uproszczenie realizacji testów i minimalizację ich wpływu na bieżące działanie instytucji.

   Korzyści

   • Technik sprawdzający maszynę z napędem elektrycznym i sporządzający notatki, wytwarzanie prądu elektrycznego, zarządzanie danymi.
    • Niezawodność na poziomie 99,99%
    • Czasochłonność testowania i sporządzania raportów mniejsza nawet o 30%
   Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.