• Default Alternative Text

  Rozwiązanie do sal operacyjnych: Operating TheatER Insight

  Two medical personnels in surgery, healthcare solutions, patient safety, green hospital.

  Wyzwania

  Niewiele jest miejsc, w których niezawodność zasilania elektrycznego jest równie ważna jak na sali operacyjnej. Brak natychmiastowej reakcji na zanik zasilania grozi śmiercią pacjenta. Personel medyczny musi mieć pewność co do niezawodności zasilania, by w pełni skupić się na operacji.
  Jeśli faktycznie dojdzie do zakłóceń w zasilaniu, konieczne jest zebranie szczegółowych informacji o jego przebiegu, które pozwolą ograniczyć ewentualne skutki prawne i ryzyko ponownego wystąpienia problemu w przyszłości.

  • Przegląd rozwiązania

   Rozwiązanie Operating Theater Insight firmy Schneider Electric umożliwia zapewnienie niezawodności systemu zasilania sal operacyjnych. Oferuje wysoką niezawodność zasilania i zgodność z nowymi normami, zapewniając bezpieczne niezależne zasilanie dla sali operacyjnej.  Rozwiązanie zostało gruntownie przetestowane pod kątem niezawodności, a cała jego koncepcja, jak i zastosowane w nim urządzenia spełniają wszystkie wymagania charakterystyczne dla sal operacyjnych.

   Rozwiązanie w czasie rzeczywistym powiadamia personel techniczny i medyczny o awarii elektrycznej w sali operacyjnej. Ponadto monitoruje środowisko sali operacyjnej, rejestruje wszystkie zdarzenia i dane oraz może generować indywidualnie skonfigurowane raporty.

   System ten okazuje się bezcenny w sytuacjach wymagających utrzymania ciągłości pracy. Minimalizuje czas przerw i sprawia, że personel nigdy nie będzie zdezorientowany nieoczekiwaną sytuacją, ponieważ najważniejsze informacje docierają do właściwych osób we właściwym czasie. Oferowane rozwiązanie składa się z rozdzielnicy, systemu IT z transformatorem separującym i układem monitorowania izolacji, automatycznie uruchamianego rezerwowego źródła zasilania i zasilacza UPS, a opcjonalnie również szpitalnego panelu zdalnego sterowania z ekranem dotykowym i interfejsem integracji z systemem zarządzania budynkiem (BMS).
  • Najważniejsza korzyść

   Rozwiązanie Operating Theater Insight pomaga w zapewnieniu pacjentom wyższego poziomu bezpieczeństwa poprzez zagwarantowanie dostępności i jakości zasilania w salach operacyjnych.

  • O nas

   Schneider Electric to globalna firma wyspecjalizowana w dziedzinie gospodarki energetycznej i automatyki. Odgrywamy znaczącą rolę na rynku rozwiązań dla budynków i dysponujemy bogatą wiedzą specjalistyczną w dziedzinie systemów zasilania. Klientom z sektora służby zdrowia oferujemy liczne rozwiązania w dziedzinie zarządzania budynkami, zarządzania zasilaniem, bezpieczeństwa i IT. Jako dostawca kompleksowych systemów i usług pomagamy w zapewnieniu optymalnego działania infrastruktury szpitalnej na każdym etapie jej cyklu życia.

  Korzyści

  • Chirurdzy w sali operacyjnej zielonego szpitala, bezpieczeństwo pacjentów, rozwiązania dla służby zdrowia.
   • Kompletny zapis przebiegu zdarzeń związanych z instalacją elektryczną i bezpieczeństwem środowiskowym — istotny w przypadku pojawienia się roszczeń z tytułu odpowiedzialności szpitala
  • Lekarka w masce i z lampą czołową na sali operacyjnej w zielonym szpitalu, bezpieczeństwo pacjentów, rozwiązania dla służby zdrowia.
   • Niezawodność zasilania sal operacyjnych na poziomie 99,9998%
  Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.