Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.

Możesz wybrać inny kraj lub przejść do strony globalnej naszej firmy.

Wybierz inny kraj lub region

 • Default Alternative Text
  Rozwiązania do lądowej produkcji ropy naftowej i gazu

  Polowe urządzenia pomiarowe i oprzyrządowanie

  Oferowane przez Schneider Electric urządzenia polowe Foxboro i oprzyrządowanie Accutech są wykorzystywane przy wymagających precyzji i stabilności instalacjach ropy naftowej i gazu, gdzie monitorują ustawniki pozycyjne oraz ciśnienie, temperaturę, przepływ, poziom i inne parametry związane z analizą cieczy.

  • Przeczytaj

   • Read more about Schneider Electric solutions

    Arkusz danych rozwiązań Foxboro do pomiarów wielofazowych

    Opatentowane przez Foxboro zintegrowane rozwiązanie pozwalające na dokonanie pomiarów wielofazowych przy wydobyciu ropy z odwiertów naziemnych w stanowiskach zasilających oleju uszczelniającego bez konieczności rozdzielania strumieni ropy, wody i gazu, które różnią się reżimami przepływu.

    Więcej informacji
   • Read more about Schneider Electric solutions

    Opracowanie White Paper o pomiarach wielofazowych w sektorze poszukiwania i wydobycia ropy naftowej i gazu

    W tym opracowaniu opisano, jak nowe podejście do optymalizacji zbiorników i przydziałów pozwala zwiększyć wydajność produkcji w sektorze poszukiwania i wydobycia ropy naftowej i gazu. Nowe rozwiązania do wielofazowych pomiarów netto ropy naftowej i gazu mokrego dostarczają w czasie rzeczywistym precyzyjnych i niezawodnych danych o przydziałach, obniżając operacyjne i inwestycyjne wydatki na automatyzację. Rozwiązania te opierają się na innowacyjnych technologiach pomiarów i modelowania i znajdują zastosowanie przy mierzeniu różnorodnych parametrów.

    Więcej informacji
   • Read more about Schneider Electric solutions

    Broszura promocyjna marki Foxboro

    Innowacyjne oprzyrządowanie Foxboro współpracuje z systemami, oprogramowaniem i innymi usługami oferowanymi przez najpopularniejsze na rynku marki. Wybór naszej oferty pozwala na zwiększenie przychodów i poziomu bezpieczeństwa oraz na skuteczniejszą ochronę środowiska naturalnego, przyczyniając się do zrównoważonego wykorzystania wszystkich zasobów organizacji: pracowników, sprzętu, energii i zapasów.

    Więcej informacji
   • Read more about Schneider Electric solutions

    Rozwiązanie przemysłowe: Oprzyrządowania Foxboro do instalacji rafinacji ropy naftowej

    Oprzyrządowanie Foxboro pozwala czołowym rosyjskim rafineriom zautomatyzować procesy w odpowiedzi na rosnący popyt.

    Więcej informacji
   • Read more about Schneider Electric solutions

    Technologie bezprzewodowe optymalizujące eksploatację odwiertów

    Do priorytetów przemysłu gazu ziemnego i ropy naftowej należy obniżanie kosztów, zwiększanie efektywności operacyjnej i dbanie o zgodność z regulacjami prawnymi. W niniejszej publikacji omówiono rozwiązanie polegające na zintegrowaniu technologii bezprzewodowych z konwencjonalnym sprzętem w celu uzyskania gotowego do wdrożenia, zaawansowanego systemu optymalizacji eksploatacji odwiertów.

    Więcej informacji
   • Read more about Schneider Electric solutions

    Usprawnienie działania systemów SCADA w oparciu o sprzęt bezprzewodowy

    Celem niniejszej publikacji jest omówienie sposobów, w jakie operatorzy mogą zintegrować sieci wykorzystujące technologie bezprzewodowe z systemami SCADA, tak aby w pełni wykorzystać potencjał takiej integracji.

    Więcej informacji
   • Read more about Schneider Electric solutions

    Aplikacje do komputerów przepływu wykorzystywanych przy pomiarze gazu i sterowaniu jego przesyłem

    Instalacje komputerów przepływu mogą być bardzo złożone, dlatego warto poznać czynniki, które decydują o ich poprawnym działaniu.

    W tym opracowaniu White Paper:

    zdefiniowano czym są elektroniczne komputery przepływu gazu, omówiono różne rodzaje aplikacji do takich komputerów, przedstawiono typową instalację komputera przepływu i szczegółowo opisano systemy zasilania, oprzyrządowanie bezprzewodowe, systemy zdalne we/wy, system zdalne komunikacji oraz praktyki związane z gromadzeniem i kalibracją danych.

    Więcej informacji
   • Read more about Schneider Electric solutions

    Wpływ ciśnienia atmosferycznego na pomiary gazu

    W tej publikacji omówiono różnice między względnymi a bezwzględnymi czujnikami ciśnienia, metody określania wartości ciśnienia atmosferycznego w danej lokalizacji oraz wpływ ciśnienia atmosferycznego na dokładność pomiarów.

    Więcej informacji
   • Read more about Schneider Electric solutions

    Delta BioFuels, Inc.: Przemysł chemiczny

    Czujniki przewodności Foxboro poprawiają znacząco proces produkcji paliwa typu: biodiesel. Więcej informacji
   • Read more about Schneider Electric solutions

    Hanover Compressor Company: Sektor poszukiwania i wydobycia ropy naftowej i gazu

    Foxboro w ciągu zaledwie 11 godzin dostarcza przetworniki ciśnienia dla producenta sprzętu z branży energetycznej Więcej informacji
   • Read more about Schneider Electric solutions

    Przetwarzanie węglowodorów

    Z pomocą Foxboro firmie Veris udaje się spełnić wysokie wymagania klienta związane z pomiarem przepływu Więcej informacji
   • Read more about Schneider Electric solutions

    NSTAR

    Technologie bezprzewodowe firmy Accutech do monitorowania dystrybucji gazu ziemnego w stacjach gazowych
   • Read more about Schneider Electric solutions

    Technologie bezprzewodowe Accutech do zapewnienia bezpieczeństwa w rafineriach ropy naftowej

    PB Carson
  Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.