• Default Alternative Text

  Modelowanie I symulacja, szkolenie I optymalizacja

  Man inspecting the pipes, simulation and optimization, refining petrochemicals.

  Wyzwania

  Przedsiębiorstwa zarządzające rurociągami dążą do zapewnienia najwyższych standardów bezpieczeństwa (w dziedzinie ochrony pracowników, środowiska i zasobów) oraz do coraz większej niezawodności rurociągów, zwiększenia ich wydajności i efektywności kosztowej przy jednoczesnym spełnianiu obowiązujących norm prawnych.
  • Rozwiązania

   Zawansowany monitoring i symulacja pracy rurociągów w celu sprawnego planowania przesyłu ropy naftowej i gazu oraz efektywnego nim zarządzania przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa i skutecznego wykrywania wycieków. Szkolenie realistycznie oddające warunki hydrauliczne wszystkich operacji związanych z działaniem rurociągu.

  • Oferowane korzyści

   • Niezwykle precyzyjne śledzenie produktów przesyłanych rurociągiem. 
   • Ochrona rurociągów za pomocą różnorodnych mechanizmów wykrywania wycieków. 
   • Profesjonalne szkolenia kontrolerów przeprowadzane w realistycznych warunkach.  
   • Planowanie, zatwierdzanie i optymalizacja eksploatacji rurociągu.
  • Co nas wyróżnia

   • Narzędzia, które zapobiegają wyciekom, wykrywają je i łagodzą ich skutki. 
   • Szkolenie kontrolerów za pomocą realistycznej kopii systemu, na którym będą pracować. 
   • Planowanie eksploatacji rurociągu przy zastosowaniu technik dobrze znanych pracownikom.
  oprogramowanie przemysłowe, człowiek dotykający ekranu, który przedstawia wykresy danych

  Poznaj więcej rozwiązań biznesowych do zarządzania rurociągami

  W dobie rosnącego zapotrzebowania na energię, presji związanej z ochroną środowiska oraz potencjalnych zagrożeń wyzwanie, przed którym stoją operatorzy rurociągów przeznaczonych do transportu węglowodorów oraz sieci dystrybucyjnych gazu, pozostaje zawsze takie samo: nieprzerwanie zapewniać, bezpieczeństwo, niezawodność i prawidłowość przebiegu operacji przy jednoczesnej minimalizacji czasu i kosztów instalacji. Rozwiązania Schneider Electric do zarządzania rurociągami i ich eksploatacją są wykorzystywane w przemyśle ropy naftowej i gazu na całym świecie.

  Korzyści

  • Operatorzy w dyspozytorni elektrowni pracujący nad rozwiązaniem problemu technicznego, doradztwo w sprawie zrównoważonego rozwoju.
   • Pewność, że kontrolerzy mają odpowiednie doświadczenie i są przygotowani do pracy zarówno w zwykłych, jak i wyjątkowych warunkach. 
   • Zgodność z regulacjami prawnymi oraz najlepszymi praktykami zarządzania dyspozytornią i szkolenia pracowników.
  • Domyślny tekst
   • Zapobieganie wyciekom i usuwanie ich, a także zrozumienie ich przyczyn.
   • Mechanizmy wykrywania wycieków dopasowane do warunków otoczenia.
  • Wschód słońca nad rurociągiem z górami i śniegiem w tle, ropa naftowa i gaz.
   • Redukcja kosztów energii i emisji szkodliwych substancji. Maksymalne wykorzystanie zdolności przesyłowej rurociągu oraz sprawne wprowadzanie zmian w harmonogramie prac.
  Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.