• Male workers using laptop near an oil well, oil and gas, energy management  

    Kompleksowe rozwiązania do modelowania zasobów

    • Chevron przeprowadza rewolucję z pomocą oprogramowania do symulacji dynamicznej

      Oprogramowanie SimSci DYNSIM do szkolenia operatorów umożliwiło firmie Chevron zmianę systemów sterowania bez przestojów i obniżenia poziomu bezpieczeństwa. Ponadto pozwoliło skrócić czas wdrożenia o ok. 2–3 tygodnie.

      Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.