Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.

Możesz wybrać inny kraj lub przejść do strony globalnej naszej firmy.

Wybierz inny kraj lub region

  • Oil pipeline, large valve on pipes, oil and gas.

   Polowe urządzenia pomiarowe i oprzyrządowanie do rurociągów

   • Przeczytaj

    • Read more about Schneider Electric solutions

     Arkusz danych rozwiązań Foxboro do pomiarów wielofazowych

     Opatentowane przez Foxboro zintegrowane rozwiązanie pozwalające na dokonanie pomiarów wielofazowych przy wydobyciu ropy z odwiertów naziemnych w stanowiskach zasilających oleju uszczelniającego bez konieczności rozdzielania strumieni ropy, wody i gazu, które różnią się reżimami przepływu. Więcej informacji
    • Read more about Schneider Electric solutions

     Broszura promocyjna marki Foxboro

     Innowacyjne oprzyrządowanie Foxboro jest wykorzystane przez czołowych przedstawicieli branży w rozwiązaniach związanych z systemami, oprogramowaniem i usługami. Wybór naszej oferty pozwala na zwiększenie zysków i poziomu bezpieczeństwa oraz na skuteczniejszą ochronę środowiska naturalnego Więcej informacji
    • Read more about Schneider Electric solutions

     Rozwiązanie przemysłowe: Oprzyrządowania Foxboro do instalacji rafinacji ropy naftowej

     Oprzyrządowanie Foxboro pozwala czołowym rosyjskim rafineriom zautomatyzować procesy w odpowiedzi na rosnący popyt.

     Więcej informacji
    • Read more about Schneider Electric solutions

     Technologie bezprzewodowe optymalizujące eksploatację odwiertów

     W niniejszej publikacji omówiono rozwiązanie polegające na zintegrowaniu technologii bezprzewodowych z konwencjonalnym sprzętem w celu uzyskania gotowego do wdrożenia, zaawansowanego systemu optymalizacji eksploatacji odwiertów. Więcej informacji
    • Read more about Schneider Electric solutions

     Usprawnienie działania systemów SCADA w oparciu o sprzęt bezprzewodowy

     Celem niniejszej publikacji jest omówienie sposobów, w jakie operatorzy mogą zintegrować sieci wykorzystujące technologie bezprzewodowe z systemami SCADA, tak aby w pełni wykorzystać potencjał takiej integracji.

     Więcej informacji
    • Read more about Schneider Electric solutions

     Aplikacje do przeliczników przepływu wykorzystywanych przy pomiarze gazu i sterowaniu jego przesyłem

     W tej publikacji zaprezentowano elektroniczne przeliczniki przepływu, omówiono różne rodzaje aplikacji do takich przeliczników, przedstawiono typową instalację przelicznika przepływu i szczegółowo opisano m.in. systemy zasilania i oprzyrządowanie bezprzewodowe Więcej informacji
    • Read more about Schneider Electric solutions

     Wpływ ciśnienia atmosferycznego na pomiary gazu

     W tej publikacji omówiono różnice między wskaźnikowymi a bezwzględnymi czujnikami ciśnienia, metody określania wartości ciśnienia atmosferycznego w danej lokalizacji oraz wpływ ciśnienia atmosferycznego na dokładność pomiarów.

     Więcej informacji
   • Analiza przypadku

    Hanover Compressor Company: Sektor poszukiwania i wydobycia ropy naftowej i gazu


    Foxboro w ciągu zaledwie 11 godzin dostarcza przetworniki ciśnienia dla producenta sprzętu z branży energetycznej Więcej informacji

    NSTAR


    Technologie bezprzewodowe firmy Accutech do monitorowania dystrybucji gazu ziemnego w stacjach gazowych Więcej informacji

    BP Carson


    Technologie bezprzewodowe Accutech do zapewnienia bezpieczeństwa w rafineriach ropy naftowej Więcej informacji

    Przetwarzanie węglowodorów


    Z pomocą Foxboro firmie Veris udaje się spełnić wysokie wymagania klienta związane z pomiarem przepływu Więcej informacji

    Delta BioFuels, Inc.: Przemysł chemiczny


    Reagujące na iskrę, zautomatyzowane czujniki przewodności Foxboro, efektywne przetwarzanie paliwa biodiesel Więcej informacji
   Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.