• Technician working on a row of electrical machines, electric utilities, electric power distribution.

  Stacja elektroenergetyczna E-House — rozwiązanie do rozdziału zasilania

  Businessman and engineer using computer in factory, facility management software, sustainability consulting.

  Wyzwania

  Bezpieczna i niezawodna dystrybucja zasilania ma kluczowe znaczenie dla procesów związanych z przesyłem ropy naftowej i gazu od miejsca wydobycia (na lądzie lub spod dna morskiego) do zakładów petrochemicznych. Zakłócenia w zasilaniu stwarzają zagrożenie dla życia pracowników i narażają operatorów rurociągów na przestoje i znaczący spadek dochodów.

  • Rozwiązania

   W stacji elektroenergetycznej E-House znajdują się urządzenia energetyczne i sterujące, dzięki którym stanowi ona kompaktowy moduł łączący w sobie m.in. aparaturę rozdzielczą, układy sterowania silnikami i układy regulacji prędkości obrotowej. Pozwala to na kompleksowe, inteligentne zarządzanie i sterowanie obiektem.

  • Oferowane korzyści

   Stacja elektroenergetyczna E-House to fabrycznie zintegrowane, przetestowane i kompaktowe rozwiązanie do rozdziału zasilania. W ramach tego wyjątkowego rozwiązania firma Schneider Electric oferuje usługi doradcze i serwisowe dotyczące zagadnień elektromechanicznych na wszystkich etapach realizacji, od prac projektowych do uruchomienia instalacji.

  • Co nas wyróżnia

   • Nawet o 50% mniej zajętego miejsca.
   • Zużycie energii mniejsze nawet o 30%.
   • Zgodność ze standardami rynku i zespoły doświadczonych i wykwalifikowanych inżynierów.
   • Obecność na większości rynków światowych
  Mężczyźni przeglądający na komputerach analizy dużej ilości danych (Big Data), doradztwo w sprawie zrównoważonego rozwoju, oprogramowanie do zarządzania energią

  Poznaj więcej rozwiązań dla instalacji przetwarzania gazu i procesów LNG

  Korzyści

  • Analiza giełdowa, finanse, raportowanie w dziedzinie zrównoważonego rozwoju
   • Redukcja ryzyka w projekcie
   • Oszczędność czasu i kosztów
  • Mężczyzna pokazujący na tablecie dane analizy Big Data, wykres pokazujący wzrost, analiza danych Big Data.
   • Większe bezpieczeństwo
   • Lepsze zagospodarowanie przestrzeni
  • Centrum danych, zarządzanie centrami danych
   • Skalowalność
  Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.