• Railway workers using digital tablet to view work details on railway tracks, transportation, supply chain software

  Sprawdzone rozwiązania do automatyzacji procesów dla morskiego sektora ropy naftowej i gazu

  Casual team discussing energy and sustainability around a computer, sustainability consulting

  Wyzwania

  Wybór właściwego dostawcy rozwiązań do automatyzacji procesów ma kluczowe znaczenie dla powodzenia inwestycji.

  Bezpieczeństwo, w tym ochrona środowiska naturalnego, ma kluczowe znaczenie dla projektów realizowanych na morzu. O powodzeniu lub porażce takich inwestycji decydują m.in.: ciśnienie ropy, opóźnienia w realizacji harmonogramu i powierzchnia danej konstrukcji.

  Automatyzacja procesów

  Ilustracja przedstawiająca cykl życia, napęd regulacyjny, rozwiązania korporacyjne, ropa naftowa i gaz, sterowanie procesami
  • Rozwiązania

   Oferujemy sprawdzone rozwiązania do sterowania procesami, które są znane ze swojej niezawodności i zapewniania wysokiego poziomu bezpieczeństwa i sterowania. Proponujemy klientom z morskiego sektora ropy naftowej i gazu certyfikowane rozwiązania, w tym sprzęt, oprogramowanie i usługi inżynieryjne, pozwalające na osiągniecie trwałej integralności operacyjnej.
  • Oferowane korzyści

   • Niższe ryzyko projektu dzięki korzystaniu z usług tylko jednego dostawcy, które pozwala na skuteczną realizację procesu automatyzacji.
   • Dogłębna wiedza na temat przebiegu operacji i pewność ich ciągłości dzięki bezpiecznym i niezawodnym rozwiązaniom do automatyzacji.
   • Pewność, że inwestycje realizowane dzisiaj sprawdzą się także w przyszłości.
  • Co nas wyróżnia

   • Niezawodne i bezpieczne rozwiązania do sterowania procesami dopuszczone do użytku w instalacjach morskich.
   • Bogate doświadczenie w branży zdobyte przy realizacji różnorodnych inwestycji.
  Pracownik fabryki w dyspozytorni, wydajność energetyczna, analiza Big Data

  Poznaj więcej inteligentnych rozwiązań dla morskich instalacji pól ropy naftowej i gazu

  W Schneider Electric mamy wiedzę i doświadczenie w dziedzinie ryzyka operacyjnego i eksploatacji. Jako partner wspieramy naszych klientów w czasie projektowania, wdrażania i długoterminowego użytkowania danej inwestycji. Nasi klienci mają dostęp do różnorodnych technologii, mogą też skorzystać z profesjonalnych usług serwisowych i doradczych. Razem z naszymi klientami szukamy takich rozwiązań w dziedzinie bezpieczeństwa procesów, które będą im służyć również w przyszłości.

  Korzyści

  • Dwaj badacze przeglądający dane z analizy Big Data, oprogramowanie do zarządzania obiektami.
   Bezpieczeństwo produkcji i ochrona zasobów dzięki niezawodnym rozwiązaniom do automatyzacji.
  • Pracownicy przy oczyszczalni ścieków, gospodarka wodna, raportowanie w dziedzinie zrównoważonego rozwoju
   Sprawny przebieg operacji dzięki szybkiej identyfikacji problemów i ich skutecznemu rozwiązywaniu.
  • Dwóch biznesmenów siedzących na ławce i pracujących z tabletem, Internet rzeczy, doradztwo w sprawie zrównoważonego rozwoju.
   Minimalizacja całkowitego kosztu poosiadania dzięki wykorzystaniu innowacyjnych rozwiązań, które będą się sprawdzać także w przyszłości.
  Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.