Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.

Możesz wybrać inny kraj lub przejść do strony globalnej naszej firmy.

Wybierz inny kraj lub region

  • Default Alternative Text

   Usługi dla całego cyklu życia centrum przetwarzania danych: ocena

   Dokonujemy szczegółowej oceny działania centrum przetwarzania danych, a jej wyniki stanowią podstawę do maksymalizacji niezawodności, ograniczenia zużycia energii i minimalizacji kosztów.

   Middle-aged man studying to further his education, sustainability.

   Wyzwania

   Musisz orientować się w czynnikach wpływających na działanie centrum przetwarzania danych i umieć analizować te czynniki, by uzyskać jak najwyższy zwrot z inwestycji.

   Usługi związane z cyklem życia centrum danych

   Usługi związane z cyklem życia centrum danych
   • Rozwiązania

    Nasze kompleksowe usługi ułatwiają ocenę i analizę centrum przetwarzania danych, obejmującą m.in. kwestie ryzyka, niezawodności i mocy.  Oferta usług oceny obejmuje:
     
    • Analizy ryzyka wyładowań łukowych
    • Badania koordynacji działania wyłączników automatycznych
    • Badania współczynnika mocy
    • Badania termograficzne w podczerwieni
    • Analizy z dziedziny mechaniki płynów (CFD)
    • Badania przepływu obciążenia
     
    Wyniki tych ocen są podstawą do lepszego zarządzania energią i redukcji kosztów.
   • Oferowane korzyści

    Nasi eksperci pomogą w pełni wykorzystać potencjał centrum przetwarzania danych, a w swojej pracy stosują narzędzia automatyzacyjne i najlepsze praktyki.
     
    Dysponujemy zespołem ponad 7000 przeszkolonych specjalistów, którzy przeprowadzają oceny centrów przetwarzania danych, posługując się zestandaryzowaną, udokumentowaną i zweryfikowaną metodologią. Nasza ocena ujawnia problemy z bezpieczeństwem i mocą, niskie współczynniki efektywności, konieczność wycofania podzespołów z eksploatacji oraz inne ważne czynniki wpływające na funkcjonowanie ośrodka.
   • Co nas wyróżnia

    • Nikt na świecie nie wykonuje tak wielu badań nad koordynacją działania wyłączników automatycznych i oceny ryzyka wyładowań łukowych — dlatego potrafimy skutecznie zadbać o bezpieczeństwo i dostępność każdego centrum przetwarzania danych.
    • Oferujemy kompletną gamę usług oceny infrastruktur zasilania, chłodzenia, pomieszczeń IT i bezpieczeństwa.
    • Nasz pion usługowy zapewnia wsparcie klientom na całym świecie.
   Technik Schneider Electric omawiający gospodarkę energetyczną w centrum przetwarzania danych

   Zastosowania

   Przewidywany okres eksploatacji centrum przetwarzania danych może być różny, ale od systemów infrastruktury fizycznej niezmiennie oczekuje się nieprzerwanego działania zgodnego ze specyfikacją projektu — niezależnie od tego, jak zmieniają się wymagania biznesowe i informatyczne. Gdy kadra zarządzająca rozumie specyfikę poszczególnych etapów istnienia i eksploatacji ośrodka oraz relacje między nimi, większa jest szansa, że infrastruktura spełni te oczekiwania. Szersze spojrzenie na cały cykl życia — zrozumienie, co dzieje się w każdej z jego faz, czego wymaga każda faza pod względem zarządzania, jakie pułapki mogą kryć się w każdej z nich i jak kolejne fazy wpływają na siebie — pomaga organizacji w osiągnięciu celów dotyczących kosztów, szybkości wdrożenia, dostępności i efektywności centrum przetwarzania danych.

   Korzyści

   • Mężczyzna w centrum przetwarzania danych z tabletem, zarządzanie centrum przetwarzania danych, eksploatacja centrum przetwarzania danych.
     
    • Ocena bezpieczeństwa i ryzyka 
    • Weryfikacja dostępności 
    • Oceny bezpieczeństwa
    • Usługi certyfikacji
    • Oceny gospodarki energetycznej
   • Wnętrze pomieszczenia centrum przetwarzania danych, rozwiązania dla środowisk IT, zarządzanie centrum przetwarzania danych.
     
    • Redukcja kosztów
    • Konserwacja profilaktyczna i zarządzanie zasobami
   • Młody mężczyzna z telefonem stojący przed ekranem przedstawiającym analizę dużej ilości danych (Big Data), raportowanie w dziedzinie zrównoważonego rozwoju.
     
    • Pomoc w rozwiązywaniu problemów biznesowych i technicznych
    • Lokalne lub zdalne monitorowanie pomieszczeń IT oraz infrastruktury zasilania, chłodzenia i zabezpieczeń
   Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.