Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.

Możesz wybrać inny kraj lub przejść do strony globalnej naszej firmy.

Wybierz inny kraj lub region

  • A group of workers examining security system images on multiple computer monitors, cyber security, sustainability reporting.
   By każdego dnia centrum przetwarzania danych osiągało wymagany poziom wydajności i bezpieczeństwa

   Usługi dla całego cyklu życia centrum przetwarzania danych: Eksploatacja

   Gdzie opis?

   Technik Schneider Electric omawiający gospodarkę energetyczną w centrum przetwarzania danych

   Wyzwania

   Musisz dążyć do uproszczenia eksploatacji i eliminacji przestojów, a jednocześnie opracować strategię spełniającą zarówno obecne, jak i przyszłe potrzeby.

   Usługi związane z cyklem życia centrum danych

   Usługi związane z cyklem życia centrum danych
   • Rozwiązania

    Konserwacja: Dostępna jest kompleksowa oferta usług zapewniających należytą opiekę nad krytycznymi systemami i aplikacjami — tak by działały optymalnie i nieprzerwanie.
     
    Eksploatacja: Schneider Electric oferuje bogatą gamę usług na fundamencie własnych sprawdzonych metodologii i kompleksowych procedur.
     
    Monitorowanie: Prowadzone w trybie ciągłym lokalne lub zdalne monitorowanie centrum przetwarzania danych umożliwia przewidywanie problemów oraz ich szybsze wykrywanie i skuteczniejsze eliminowanie, a jednocześnie pozwala zachować przejrzystość i kontrolę nad eksploatacją.
     
    Optymalizacja: Sprawia, że centrum przetwarzania danych działa z najwyższą możliwą wydajnością.
   • Oferowane korzyści

    Żadna inna firma nie oferuje tak bogatej gamy usług w dziedzinie konserwacji, eksploatacji, monitorowania i optymalizacji, jak Schneider Electric.
     
    Nasza wiedza specjalistyczna jest pochodną doświadczenia, które zdobyliśmy we wdrożeniach tysięcy centrów przetwarzania danych na całym świecie. Nasz personel może na miejscu i zdalnie dbać o infrastrukturę centrum przetwarzania danych i optymalne działanie każdego jej elementu na poziomie szaf, rzędów i pomieszczeń.
   • Co nas wyróżnia

    • Kompleksowa oferta usług utrzymania infrastruktury, w tym umowy o usługi konserwacji produktów innych firm.
    • Nasz personel może na miejscu i zdalnie dbać o infrastrukturę centrum przetwarzania danych i optymalne działanie każdego jej elementu.
   Inżynier stojący przed infrastrukturą centrum przetwarzania danych z widocznym okablowaniem sieciowym, eksploatacja centrum przetwarzania danych.

   Zastosowania

   Od infrastruktury fizycznej centrum przetwarzania oczekuje się działania zgodnego ze specyfikacją projektu — niezależnie od tego, jak długo użytkowane jest całe centrum przetwarzania danych i jak zmieniają się wymagania biznesowe i informatyczne. Gdy kadra zarządzająca rozumie specyfikę poszczególnych etapów istnienia i eksploatacji ośrodka oraz relacje między nimi, większa jest szansa, że infrastruktura spełni te oczekiwania. Szersze spojrzenie na cały cykl życia — zrozumienie, co dzieje się w każdej z jego faz, czego wymaga każda faza pod względem zarządzania, jakie pułapki mogą kryć się w każdej z nich i jak kolejne fazy wpływają na siebie — pomaga organizacji w osiągnięciu celów dotyczących kosztów, szybkości wdrożenia, dostępności i efektywności centrum przetwarzania danych.

   Korzyści

   • Mężczyzna pracujący w centrum przetwarzania danych, zarządzanie centrum przetwarzania danych, eksploatacja centrum przetwarzania.
     
    • Umowy o świadczenie usług zawierane na różne okresy
    • Przedłużenia gwarancji 
    • Konserwacja produktów Schneider Electric oraz kontakty z dostawcami produktów innych firm
    • Pomoc w eksploatacji obiektu
   • Technik pracujący w centrum przetwarzania danych, zarządzanie centrum przetwarzania danych, eksploatacja centrum przetwarzania.
     
    • Ograniczenie kosztów
    • Regulacja urządzeń
    • Części zamienne dostępne na całym świecie
    • Konserwacja profilaktyczna i zarządzanie zasobami
   • Operatorzy w dyspozytorni elektrowni pracujący nad rozwiązaniem problemu technicznego, doradztwo w sprawie zrównoważonego rozwoju.
     
    • Pomoc w rozwiązywaniu problemów biznesowych i technicznych
    • Lokalne lub zdalne monitorowanie pomieszczeń IT oraz infrastruktury zasilania, chłodzenia i zabezpieczeń
    • Diagnostyka produktów i systemów
    • Recykling wyrobów wycofywanych z eksploatacji
    • Szkolenia BHP i plany awaryjne
   Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.