• Default Alternative Text

  Wbudowany moduł bezpieczeństwa / kurtyna świetlna / stycznik / Kat. 4 PL e, SIL 3 / Kategoria zatrzymania 0

  Domyślny tekst alternatywny

  Twoje wyzwania biznesowe

  Biorąc pod uwagę ocenę ryzyka, należy zadbać o wyposażenie maszyn w funkcję ochrony obwodowej, konieczną do osiągnięcia poziomu PLe według normy EN/ISO 13849-1 i poziomu SIL 3 według normy EN/IEC 62061 oraz uzyskania oznakowania CE i zgodności z aktualnymi przepisami w dziedzinie bezpieczeństwa. Ważne jest też przyspieszenie wyboru oferty i procesu dokumentacji. Do skrócenia czasu wypuszczenia maszyny na rynek i zwiększenia rentowności przy opracowywaniu specyfikacji materiałowej konieczne są rzetelne obliczenia dotyczące łańcucha bezpieczeństwa i schemat oprzewodowania.

  Oferujemy wsparcie ekspertów w trakcie całego cyklu życia maszyny.

  Ilustracja, rozwiązania dla kolejnych etapów cyklu życia maszyn, produkcja przemysłowa, sterowanie maszynami.
  • Rozwiązania

   • Ten system ochrony obwodowej z wbudowanym modułem bezpieczeństwa to skuteczny sposób ochrony maszyn. Wbudowany moduł bezpieczeństwa Modicon TM3 umożliwia utworzenie obwodu bezpieczeństwa.
   • Dokumentacja obejmuje: schemat oprzewodowania, schematyczny diagram, objaśnienie zastosowań i obliczenia dotyczące niezawodności i bezpieczeństwa. To rozwiązanie dotyczące łańcucha bezpieczeństwa pozwala zbudować architekturę zabezpieczeń zgodną z normą EN/ISO13849-1 PLe/Kat. 4, posiadającą funkcję ochrony obwodowej na poziomie SIL 3 według normy EN/IEC 62061.
   • Funkcję bezpieczeństwa powodującą zatrzymanie inicjuje naruszenie kurtyny świetlnej bezpieczeństwa (typ 4 urządzenia ESPE) zabezpieczającej dostęp do stref niebezpiecznych.  Przecięcie jednej lub kilku wiązek świetlnych kurtyny jest odnotowywane przez moduł przetwarzający. To zaś powoduje wyłączenie wyjść modułu bezpieczeństwa (kategoria zatrzymania 0 wg EN IEC 60204-1) i odcięcie zasilania silnika podłączonego do styczników (K1 i K2). Po odcięciu zasilania silnik będzie się jeszcze obracał, zanim zatrzyma się całkowicie.
  • Oferowane korzyści

   Rozwiązania dotyczące łańcucha bezpieczeństwa można modyfikować, tak aby realizowały każdą funkcję bezpieczeństwa maszyny. Wykorzystanie naszych technologii dla łańcucha bezpieczeństwa skraca czas wdrożenia zabezpieczeń, umożliwiając realizację wymogów oceny ryzyka związanego z maszynami. Nasze technologie mogą być podstawą do projektowania różnych zabezpieczeń; dodając do łańcucha bezpieczeństwa produkty dopasowane do specyficznych potrzeb użytkowników, można go modyfikować, zwiększając wydajność maszyn i ograniczając koszty. Każde rozwiązanie dotyczące łańcucha bezpieczeństwa obejmuje:
   • Objaśnienia poświęcone architekturze i łańcuchowi bezpieczeństwa
   • Schemat oprzewodowania
   • Objaśnienie obliczeń
   • Wyniki obliczeń
   • Certyfikat TÜV
   • Plik projektu oprogramowania Sistema
  • Co nas wyróżnia

   Rozwiązania dotyczące łańcucha bezpieczeństwa pozwalają uprościć wdrażanie systemów zabezpieczeń maszyn. Dla każdej funkcji bezpieczeństwa maszyny oferujemy gotowe do wykorzystania lub zaadaptowania rozwiązania, ułatwiające uzyskanie oznakowania CE.
  Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.