• Default Alternative Text

  Moduł bezpieczeństwa/wyłącznik krańcowy/stycznik/Kat. 3 PLd, SIL 2/kategoria zatrzymania 0

  Domyślny tekst alternatywny

  Twoje wyzwania biznesowe

  Biorąc pod uwagę ocenę ryzyka, należy zadbać o wyposażenie maszyn w funkcję monitorowania osłon zabezpieczających, konieczną do osiągnięcia poziomu PLd według normy EN/ISO 13849-1 i poziomu SIL 2 według normy EN/IEC 62061 oraz uzyskania oznakowania CE i zgodności z aktualnymi regulacjami w dziedzinie bezpieczeństwa. Ważne jest też przyspieszenie wyboru oferty i procesu dokumentacji. Do skrócenia czasu wypuszczenia maszyny na rynek i zwiększenia rentowności przy opracowywaniu specyfikacji materiałowej konieczne są rzetelne obliczenia dotyczące łańcucha bezpieczeństwa i schemat oprzewodowania.

  Oferujemy wsparcie ekspertów przez cały cykl życia maszyny.

  Ilustracja, rozwiązania dla kolejnych etapów cyklu życia maszyn, produkcja przemysłowa, sterowanie maszynami.
  • Rozwiązania

   • Proponowany system monitorowania osłon z modułem bezpieczeństwa to skuteczny sposób zapewnienia bezpieczeństwa maszyn. Tradycyjny moduł bezpieczeństwa Preventa XPSAC umożliwia utworzenie obwodu bezpieczeństwa.
   • Dokumentacja obejmuje: schemat oprzewodowania, schematyczny diagram, objaśnienie zastosowań i obliczenia dotyczące niezawodności i bezpieczeństwa. To rozwiązanie dla łańcucha bezpieczeństwa pozwala zbudować architekturę zabezpieczeń zgodną z wymaganiami normy EN/ISO13849-1 dla Kat. 3/PLd, posiadającą funkcję monitorowania osłon zabezpieczających na poziomie SIL 2 według normy EN/IEC 62061.
   • Funkcję zatrzymania uruchamia włączenie awaryjnego systemu zatrzymania lub naruszenie zdejmowanej osłony zabezpieczającej dostęp do stref niebezpiecznych. Otwarcie osłony jest wykrywane za pomocą czujników przez moduł przetwarzający dane. Naruszenie osłony powoduje wyłączenie wyjść modułu bezpieczeństwa (kategoria zatrzymania 0 według normy EN/IEC 60204-1) i odcięcie zasilania silnika podłączonego do styczników (K1 i K2). Po odcięciu zasilania silnik zatrzyma się wybiegiem.
  • Oferowane korzyści

   Rozwiązania dla łańcucha bezpieczeństwa można modyfikować, tak aby realizowały każdą funkcję bezpieczeństwa maszyny. Wykorzystanie naszych technologii dla łańcucha bezpieczeństwa skraca czas do wdrożenia zabezpieczeń, umożliwiając realizację wymogów oceny ryzyka związanego z maszynami. Nasze technologie mogą być podstawą do projektowania różnych zabezpieczeń; dodając do łańcucha bezpieczeństwa produkty dopasowane do specyficznych potrzeb użytkowników, można go modyfikować, zwiększając wydajność maszyn i ograniczając koszty. Każde rozwiązanie dla łańcucha bezpieczeństwa obejmuje:

   • Objaśnienia poświęcone architekturze i łańcuchowi bezpieczeństwa
   • Schemat oprzewodowania
   • Objaśnienie obliczeń
   • Wyniki obliczeń
   • Certyfikat TÜV
   • Plik projektu oprogramowania Sistema
  • Co nas wyróżnia

   Rozwiązania dla łańcucha bezpieczeństwa pozwalają uprościć wdrażanie systemów zabezpieczeń maszyn. Dla każdej funkcji bezpieczeństwa maszyny oferujemy gotowe do wykorzystania lub zaadaptowania rozwiązania, ułatwiające uzyskanie oznakowania CE.
  Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.