• Default Alternative Text

  Zrobotyzowane gniazda produkcyjne z robotami 4-osiowymi

  Default Alternative Text

  Przed każdą firmą stoją inne wyzwania

  Roboty do pobierania i układania są pierwszym wyborem w systemach automatyki, które muszą funkcjonować w słabo uporządkowanym strumieniu produktów. Autonomiczne zrobotyzowane gniazda produkcyjne, składające się z robotów i przypisanych do nich taśm przenośnikowych, stają się popularną alternatywą dla robotów zintegrowanych z maszynami. Dla uzyskania niezbędnej łatwości integracji z linią produkcyjną, elastyczności i uniwersalności niezbędna jest zintegrowana architektura automatyki bez nietypowego sprzętu sterującego robotami.

  Oferujemy wsparcie ekspertów przez cały cykl życia maszyny

  Ilustracja, rozwiązania dla kolejnych etapów cyklu życia maszyn, produkcja przemysłowa, sterowanie maszynami.
  • Rozwiązania

   „Zsynchronizowane osie/Sercos/sterownik ruchu LMC106” to przykład architektury do ekonomicznego sterowania robotem autonomicznym. Gniazdo składa się z robota delta lub portalowego i dwóch przenośników do wprowadzania i wyprowadzania produktów Napęd robota jest całkowicie zintegrowany z systemem automatyki gniazda. Poza sterownikiem PacDrive nie jest potrzebny żaden dodatkowy sprzęt sterujący. Można zastosować standardowe narzędzie inżynierskie i serwonapędy Lexium.
  • Kluczowe korzyści

   • PacDrive 3 opiera się na sprawdzonej technologii ruchu ujednolicającej sterowanie PLC, ruch i robotykę w postaci pojedynczej platformy sprzętowej.
   • Dzięki scentralizowanej architekturze PacDrive 3 jest idealnym rozwiązaniem do sterowania bazującymi na napędach serwo procesami produkcji i maszynami pakującymi, a także sprzętem do transportu materiałów i robotyką.
   • PacDrive 3 steruje ponad 80 000 maszyn na całym świecie.
  • Co nas wyróżnia

   • Architekturę systemów automatyki bazującą na PacDrive 3 można łatwo zaadaptować do konfiguracji obejmujących od 0 do 99 osi serwonapędu.
   • Dostępna jest kompletna biblioteka dla robotyki uwzględniająca roboty portalowe/kartezjańskie, delta, przegubowe, SCARA i niestandardowe. Gotowe interpolacje i funkcje do śledzenia taśmy przenośnikowej, ograniczania przyspieszenia i integracji systemów wizyjnych upraszczają programowanie systemu.
  Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.